Sigma Personeelsdiensten

De redenen om ons in te schakelen zijn divers, maar meestal knelt of schuurt er iets. Heel duidelijk je vinger erop leggen, is lastig, maar dat er iets moet gebeuren is wél duidelijk. We zien vaak dat bijvoorbeeld de organisatie, de processen of het ontwikkelen van medewerkers aanpassing verdienen. Dat hoeft lang niet altijd een ingewikkeld of langdurig traject te zijn. ‘Aan de juiste knoppen draaien’ helpt je organisatie vooruit.

We vertalen ambities en ontwikkelingen naar strategisch personeelsbeleid

Samen met jou werken we aan een strategisch personeelsbeleid. We hebben hiervoor een praktische tool ontwikkeld waarmee we jouw ambities in kaart brengen en de stappen die je moet zetten om die te realiseren. We plannen dit ongeveer 3 tot 5 jaar vooruit. Natuurlijk bepalen we alles in overleg en sluit dit aan bij de scope van jouw organisatie. Belangrijk vraagstuk hierbij is: stel jouw organisatie eens voor over vijf jaar. Welke kennis en vaardigheden heeft jouw onderneming dan nodig? Hebben we dit in kaart, dan bekijken we de huidige personeelsbezetting. Door de huidige en toekomstige situatie op elkaar te leggen, zien we de belangrijkste speerpunten. Hiermee geven we invulling aan een strategisch HR-plan, dat synchroon loopt met de ambitie van jouw organisatie.