Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Informatieplicht van werkgever bij verval van vakantiedagen

Informatieplicht van werkgever bij verval van vakantiedagen

Het Europese Hof van Justitie heeft recentelijk (begin november 2018) een belangrijke uitspraak gedaan over de informatieplicht van de werkgever bij het verval van vakantiedagen, die ook een grote impact heeft voor de Nederlandse werkgevers.

Sinds 1 januari 2012 bouwt een werknemer wettelijk en bovenwettelijke vakantiedagen op. Op grond van de wet vervallen de wettelijke vakantiedagen (20 dagen) 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de vakantiedagen zijn ontstaan. Deze bepaling geldt voor alle werknemers, ook de zieke of arbeidsongeschikte werknemer.

Het Europese Hof heeft geoordeeld dat het is toegestaan om een vervaltermijn op te nemen in de wet, maar dan moet de werkgever de werknemer wel op een precieze- en tijdige wijze informeren wanneer hij zijn niet opgenomen vakantiedagen zal verliezen. Met tijdig wordt bedoeld dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om feitelijk vakantie op te nemen. Concrete termijnen worden hierbij niet genoemd.

Kortom: de werkgever heeft een informatieplicht  bij verval van vakantiedagen en hij moet bewijzen dat hij de werknemer tijdig en voldoende heeft geïnformeerd.

Ons advies aan u als werkgever, voor zover u dit nog niet deed: informeer schriftelijk voortaan tijdig en uitgebreid werknemers (zieke en niet zieke) over het verval van hun vakantiedagen.

naar inspiratie overzicht