Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

PPA-test geeft snel inzicht in de kernkwaliteiten van een (nieuwe) medewerker

PPA-test

Een Persoonlijke Profiel Analyse (PPA-test) brengt de kernkwaliteiten van een huidige of toekomstige medewerker in beeld. Het is een snel en betrouwbaar instrument voor de screening van kandidaten. Een PPA-test geeft inzicht in de kwaliteiten, het functioneren, het werkgedrag en/of de motivatoren van een medewerker of sollicitant. Informatie die relevant is bij een werving- en selectietraject, maar zeker ook bij een coachtraject, loopbaanvraagstukken of bij bedrijfsovername en -overdracht.

PPA-test

De Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) is een laagdrempelige, online vragenlijst. Het invullen ervan kost de (nieuwe) medewerker maar tien minuten. Daarmee krijg je als werkgever een nauwkeurig beeld van de sterke punten en aandachtspunten van een medewerker, zijn communicatiestijl, zijn werkhouding en zijn gedrag onder druk. Dat is verhelderend en belangrijk om te weten. Het maakt immers nogal wat uit of iemand bijvoorbeeld initiatiefrijk of juist volgend is, makkelijk communiceert of liever de aap uit de boom kijkt of detailgericht werkt of juist een helicopterview heeft. Een PPA-test geeft inzicht in dergelijke eigenschappen.

Juiste medewerker werven

Wie de PPA-test inzet bij een werving- en selectietraject krijgt in korte tijd écht zicht op een kandidaat. De resultaten vormen bovendien een goede basis voor een vervolggesprek. Om die reden adviseren wij de PPA-test te doen na de eerste ronde sollicitatiegesprekken. Dit biedt meer zekerheid bij het werven van een nieuwe medewerker. Het voorkomt de kans op een mismatch en alle zorgen van dien en vergoot de kans dat de nieuwe medewerker snel operationeel is op de werkvloer.

Medewerkers op de juiste plek

De PPA-test is ook goed inzetbaar voor een teamanalyse, teamtraining of individuele coaching. Doordat de PPA-test je inzicht geeft in het gedrag van mensen, kun je het instrument gebruiken om je medewerkers zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten. Daarmee kan de PPA-test fungeren als inzichtelijk ijkpunt of nulmeting voor coaching en persoonlijke ontwikkeling en doorstroom van medewerkers binnen jouw organisatie of bij het samenstellen van het juiste team.

PPA-test bij bedrijfsopvolging of overname

Zelfs als sprake is van een bedrijfsovername of bedrijfsoverdracht is de PPA-test van waarde. Het geeft inzage of de mogelijke opvolger de juiste eigenschappen heeft om in zijn nieuwe rol effectief en succesvol te kunnen zijn. Als een opvolger zich bewust is van zijn eigen gedrag kan hij optimaal gebruikmaken van zijn kwaliteiten. Gelijktijdig kan worden ingezet op een opleiding, training of coaching om te werken aan mogelijke aandachtspunten

Meer weten over de PPA-test?

Bij Sigma ondersteunen en faciliteren we werkgevers bij het gebruik van de PPA-test. Als een kandidaat of medewerker een PPA-test heeft gedaan, bespreken wij deze altijd eerst met de kandidaat. Let wel, ondanks wat de naam doet vermoeden is het is een analyse, géén test. Goed of fout doen, is dus niet aan de orde. Nadat de kandidaat het rapport heeft goedgekeurd en uitsluitend met zijn toestemming, delen we het rapport met jou als werkgever. Vanzelfsprekend geven we een toelichting op de meest relevante informatie die uit het rapport volgt. Meer weten? Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

naar inspiratie overzicht