Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Werkgevers willen thuiswerken beperken; is dat wel verstandig?

Thuiswerken en de vrije ruimte binnen de Werkkostenregeling (WKR)

De meeste werkgevers willen minder hybride werken, blijkt uit LinkedIn-onderzoek. Terwijl veel werknemers thuiswerken tijdens de coronacrisis zijn gaan zien als een verworven recht. Is het verstandig om thuiswerken te verminderen of helemaal af te schaffen?

Werkgevers stellen vaker regels op om flexibel werken aan banden te leggen, of overwegen dit te doen. 70% van de Nederlandse werkgevers zegt thuiswerken te gaan beperken of het aantal hybride functies terug te willen brengen. Dat blijkt uit internationaal onderzoek van LinkedIn onder bedrijven met meer dan duizend werknemers, waaronder honderd Nederlandse bedrijven.

Het belang van de werkgever botst met een groot deel van de werknemers. Zij vinden thuiswerken belangrijk en zien na de coronapandemie het thuiswerken vaak als een soort verworven recht. Al tijdens de coronacrisis gaf bijna 80% van de huidige thuiswerkers aan na de pandemie veel vanuit huis te willen blijven werken. Dat bleek in het najaar van 2021 uit onderzoek van TNO. ‘Thuiswerken is een belangrijke factor geworden op een concurrerende arbeidsmarkt’, zegt ook adviesbureau adviesbureau Willis Tower Watson (WTW) naar aanleiding van een peiling. ‘Een derde (35%) van degenen die op afstand willen werken, maar niet de mogelijkheid hebben, zegt van baan te willen veranderen. Flexibel werken is nu de op drie na belangrijkste factor bij het aantrekken van talent.’

Recht op thuiswerken

De vraag is of je een werknemer mag verplichten om weer naar kantoor te komen. In principe kan dat. Als werkgever heb je instructierecht. Dat betekent dat je als werkgever mag bepalen hoe en waar het werk wordt verricht. De instructies van de werkgever moeten wel redelijk zijn.

Een werknemer kan een verzoek om thuis te werken indienen op grond van de Wet Flexibel Werken. Als werkgever moet je het verzoek overwegen en bespreken met de werknemer, voor je het afwijst. Je mag het verzoek afwijzen als je daarvoor een ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang’ voor hebt. De afwijzing moet schriftelijk aan de werknemer worden meegedeeld.

De wet Werken waar je wilt, die ter behandeling in de Eerste Kamer ligt, maakt het werknemers makkelijker om een verzoek tot wijziging arbeidsplaats in te dienen. Maar het feit dat een werknemer thuis kon werken tijdens de coronacrisis niet hoeft te betekenen dat de werkgever een verzoek om thuis te werken moet inwilligen, zo benadrukken de initiatiefnemers.

Verzoek voor thuiswerken afwijzen?

Denk goed na voordat je van medewerkers verlangt dat ze voor 100% terugkeren naar kantoor. Door corona is duidelijk geworden dat op kantoor werken minder nodig is dan werd gedacht. Dankzij de vele digitale tools, die bijvoorbeeld zijn toegevoegd aan Teams, kan een heleboel werk nu ook prima vanuit huis gebeuren.

Vergeet overigens niet de groep die juist niet thuis willen werken. Dat zijn vaak jonge mensen en nieuwe medewerkers. Vraag je medewerkers vooral hoe zij het willen, vul niet te veel voor hen in.

Belangrijke arbeidsvoorwaarde

Heb je een beleid dat werknemers bijvoorbeeld vier dagen op kantoor werken? Omschrijf dat dan duidelijk in een vacature. Die informatie mist nu nog geregeld, terwijl thuiswerken een belangrijke arbeidsvoorwaarde is geworden.

Afspraken over thuiswerken

Nu thuiswerken zo gewoon is geworden, is het is verstandig om daarover afspraken te maken en die vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst. Een belangrijk HR-aandachtspunt zijn de arboverplichtingen die het thuiswerken meebrengt. Wanneer medewerkers zich allemaal op andere locaties bevinden, vereist dat ook goede communicatie. Dit soort zaken gaan niet allemaal automatisch goed. Bedenk daarom van tevoren hoe je dit precies wilt aanpakken.

Wil je weten hoe je goed beleid rondom thuiswerken opstelt en kom je er zelf niet helemaal uit? Wij denken graag met je mee over hoe je dit kunt organiseren en wat nodig is om dit in goede banen te leiden. Neem vrijblijvend contact op met onze adviseurs.

naar inspiratie overzicht