Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De 5 meest gestelde vragen over ouderschapsverlof

De 5 meest gestelde vragen over ouderschapsverlof

Heb je kinderen onder de 8 jaar? Dan kan je gebruikmaken van ouderschapsverlof. Dit recht geldt voor ieder werkende ouder per kind. De regeling geldt ook voor inwonende adoptiekinderen, pleegkinderen en stiefkinderen. Sinds 2019 zijn de regels voor betaald ouderschapsverlof en extra geboorteverlof voor partners elk jaar verder verruimd. We krijgen geregeld vragen over dit onderwerp. Hieronder volgen de 5 meest gestelde vragen en antwoorden.

1. Ouderschapverlof in combinatie met aanvullend geboorteverlof: gaat dat samen?

Het aanvullend geboorteverlof kan in combinatie met het ouderschapsverlof worden opgenomen. Het aanvullend geboorteverlof is 5 keer de arbeidsduur per week. Stel dat de werknemer ouderschapsverlof opneemt dan worden deze uren er niet vanaf gehaald.

2. Hoe bereken je ouderschapsverlof?

Een werknemer heeft voor elk kind tot 8 jaar recht op verlof voor maximaal 26 keer de arbeidsduur per week. De uren voor het verlof worden berekend op basis van de wekelijkse arbeidsduur die je met de werknemer hebt afgesproken.

3. Ouderschapsverlof onderbreken tijdens zwangerschapsverlof: hoe zit dat?

Een werknemer kan aangeven dat hij het ouderschapsverlof toch niet wil opnemen of niet wil voortzetten als gevolg van zwangerschapsverlof, bevallingsverlof of adoptieverlof. De werkgever mag een dergelijk verzoek niet weigeren. Het ouderschapsverlof van de werknemer vervalt na het verzoek niet.

4. Bouwt de werknemer vakantiedagen op tijdens ouderschapsverlof?

De werknemer bouwt over de uren ouderschapsverlof geen vakantie op. De werknemer ontvangt dan namelijk geen loon en de vakantieopbouw is daaraan gekoppeld. Dit is anders als de werkgever het loon doorbetaalt over de opgenomen uren verlof. In dat geval ontvangt de werknemer wel loon en bouwt de werknemer wel vakantiedagen op.

5. Welke verlofregelingen zijn er voor de partner bij de geboorte van zijn/haar kind?

De partners van vrouwen die zijn bevallen van een kind, hebben in verband met de geboorte van hun kind de volgende wettelijke verlofrechten (let op: bij cao of in de arbeidsvoorwaarden kan hiervan zijn afgeweken):

  • calamiteitenverlof met loondoorbetaling op de dag(en) van de bevalling;
  • geboorteverlof met loondoorbetaling gedurende eenmaal het aantal werkuren per week, op te nemen binnen 4 weken na de geboorte;
  • aanvullend geboorteverlof als het kind op of na 1 juli 2020 is geboren én het (standaard) geboorteverlof is opgenomen met UWV-uitkering (70% van het dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon)) gedurende 1, 2, 3, 4 of 5 volle weken. Het verlof mag wel gespreid worden opgenomen;
  • ouderschapsverlof gedurende 26 maal de wekelijkse arbeidsduur, op te nemen voor de 8e verjaardag van het kind. Wettelijk is dit onbetaald. Per 1 augustus 2022 komt hier verandering in. In de wet betaald ouderschapsverlof is geregeld dat ouders deels betaald ouderschapsverlof kunnen opnemen bij de geboorte van hun kind.

Staat jouw vraag niet in bovenstaand overzicht? Neem dan contact met ons op, zodat we je kunnen voorzien van een passend antwoord.

naar inspiratie overzicht