Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De regels voor geboorteverlof voor de partner toepassen. Zo doe je dat

geboorte-en ouderschapsverlof

In 2021 en 2022 zijn de mogelijkheden voor geboorteverlof flink verruimd. Wanneer de partner van een werknemer pas is bevallen, heeft de werknemer recht op geboorteverlof: het standaard geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof. Hoe pas je regels voor geboorteverlof voor de partner precies toe?

Duur verlof en uitbetaling loon

Het standaard geboorteverlof bestaat uit eenmaal de wekelijkse arbeidsduur, met doorbetaling van het loon. Het aanvullend verlof duurt minimaal een week en maximaal vijf weken. De partner krijgt dan een uitkering van 70% van zijn/haar dagloon (tot maximaal 70% van het maximumdagloon). De werkgever vraagt de uitkering aan bij UWV.

Wanneer mogelijk?

Wil de werknemer standaard- of aanvullend geboorteverlof opnemen? Check dan het volgende:

 • Is de werknemer in dienst bij de werkgever?
 • Is het kind is geboren op of na 1 juli 2020?
 • Is de werknemer nog maar kort in dienst? Kijk dan of de werknemer nog ruimte heeft om het standaard geboorteverlof op te nemen binnen vier weken na de dag van de bevalling. Is dat niet het geval, dan heeft de werknemer geen recht meer op het betaalde standaard- en aanvullend geboorteverlof.
 • Wil de werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen, check dan of de werknemer eerst gebruikmaakt of heeft gemaakt van het standaard geboorteverlof van eenmaal de wekelijkse arbeidsduur.

Voor wie geldt het geboorteverlof voor de partner?

De werknemer is ‘partner’ van de moeder van het kind als:

 • de werknemer getrouwd is met de moeder van het kind;
 • de werknemer de geregistreerde partner is van de moeder van het kind;
 • de werknemer ongehuwd samenwoont met de moeder van het kind en met haar alleen de kosten voor de woning en het huishouden deelt;
 • de werknemer het kind erkent.

Je hoeft dit overigens niet te controleren, maar het is wel handig de werknemer hierop te wijzen.

Melding werknemer

De werknemer meldt schriftelijk (via een brief, e-mail of andere digitale manier) bij de werkgever dat hi/ zij het standaard geboorteverlof en eventueel het aanvullend geboorteverlof wil opnemen. Hierin moet staan:

 • wanneer hij/zij het standaard geboorteverlof opneemt;
 • hoe de werknemer het standaard geboorteverlof spreidt (let op: de werknemer moet het standaard geboorteverlof binnen vier weken na de geboorte van het kind opnemen);
 • of en wanneer hij/zij het aanvullend geboorteverlof opneemt;
 • voor hoeveel hele weken (minimaal één, maximaal vijf) hij/zij het aanvullend verlof opneemt ;
 • hoe de werknemer het aanvullend verlof spreidt (let op: het aanvullend geboorteverlof moet de werknemer in totaal opnemen binnen zes maanden na de geboorte van het kind).

De ingang en einde van het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof kan de werknemer laten afhangen van de datum van de bevalling en bij het aanvullend geboorteverlof ook van het einde van het bevallingsverlof.

De werknemer kan alleen aanvullend geboorteverlof opnemen, als hij/zij het standaard geboorteverlof heeft opgenomen. De werkgever moet hier op toezien.

Het opnemen van aanvullend of standaard geboorteverlof is niet verplicht. Hij/zij kan ook slechts gebruikmaken van het standaard geboorteverlof.

Je kan een formulier verstrekken waarmee de werknemer de aanvraag kan doen (bijvoorbeeld via intranet). Daarin kan de werknemer dan ook verklaren dat hij eerst het standaard geboorteverlof opneemt.

Op welke termijn?

De werknemer moet het voornemen om het geboorteverlof en het aanvullend geboorteverlof op te nemen uiterlijk vier weken voor de opname van het betreffende verlof doen. Lukt het de werknemer niet om het voornemen op tijd te melden, bijvoorbeeld bij vroeggeboorte, dan meldt de werknemer het verlof zo spoedig mogelijk bij de werkgever.

Wijzigen door werkgever?

Het geboorteverlof is onvoorwaardelijk. De werknemer bepaalt wanneer hij/zij geboorteverlof opneemt. De werkgever mag dit dus niet wijzigen.

Als de werkgever een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang heeft, mag de werkgever bij het aanvullend geboorteverlof wel een andere periode of spreiding voorstellen. De regels hiervoor zijn vergelijkbaar met de regels rond ouderschapsverlof. De werknemer moet wel nog steeds het verlof binnen zes maanden na de geboorte opnemen.

Bevestig de opname van het aanvullend geboorteverlof, en de eventuele afspraken hierover, aan de werknemer.

Vraag je je af hoe je de regels voor geboorteverlof voor de partner precies toepast? Neem dan contact met ons op, zodat we met je mee kunnen denken.

naar inspiratie overzicht