Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Reorganisatie? Welke stappen moet je als werkgever zetten?

Met een reorganisatie maaje jouw bedrijf klaar voor de toekomst. De aanleiding kan verschillende redenen hebbenAls organisaties een groei doormaken, wordt er voortdurend gereorganiseerd. Natuurlijk zijn er ook andere scenarios denkbaar. Bedrijfseconomische omstandigheden kunnen bedrijven dwingen om ingrijpende organisatorische maatregelen te nemen. Het coronavirus en de economische gevolgen daarvan zijn een actueel voorbeeld. 

Tal van werkgevers nemen momenteel hun bedrijf onder de loep en concluderen dat aanpassingen wenselijk, zo niet noodzakelijk zijn. De tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) 1 en 2 gingen tamelijk ver in het overeind houden van bedrijven. De nieuwe maatregel, NOW 3, die loopt tot de zomer van 2021 is vooral bedoeld om ondernemers aan te sporen hun organisatie aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. De financiële compensatie wordt afgebouwd en er is aandacht voor scholing, binnen of buiten de eigen organisatie. Het bedrijf ’coronaproof’ maken, is de opdracht aan vrijwel iedere ondernemer. Dat betekent in veel gevallen: reorganiseren. Wij onderscheiden daarbij de volgende stappen.

 1. Breng je medewerkers in beeld

  Tijdens de eerste coronagolf lukte het nog om afscheid te nemen van de flexibele schil van medewerkers. Die maatregelen kon je snel nemen en hadden direct effect. Inmiddels is van de meeste flexwerkers afscheid genomen en komen vaste medewerkers in beeld. Het is belangrijk om aan de hand van een organogram inzichtelijk te maken wie er in het bedrijf werken en welke functies zij bekleden.

 2. Hoe vergoot je de levensvatbaarheid?

  Het is nu belangrijk om een blik op de toekomst te werpen. Op welke manier kun je jouw bedrijf levensvatbaar houden of maken? Het kan voorkomen dat je daartoe geen kans ziet en niet anders kan besluiten dan te stoppen. Het kan ook dat je condities en voorwaarden kunt benoemen waaronder je wél een winstgevend bedrijf kunt voortzetten.

 3. Wat zijn de personele consequenties?

  Als je weet op welke manier je de toekomst tegemoet wilt gaan, weet je ook welk personeelsplaatje daarbij hoort. Je weet hoeveel formatieplaatsen er zijn en ook van hoeveel mensen je afscheid zult moeten gaan nemen.

 4. Ken de wettelijke ontslagregels

  Nu duidelijk is hoeveel mensen je de wacht wil aanzeggen, is het niet altijd een kwestie van keuzes maken als ondernemer. Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen bepaalt het zogenoemde afspiegelingsbeginsel vaak de volgorde van de ontslagen. Dit betekent dat de leeftijdsopbouw binnen een bepaalde functie voor en na de ontslagen zo veel mogelijk gelijk moet blijven. Per leeftijdsgroep moet je de werknemer met het kortste dienstverband als eerste voor ontslag voordragen. De achterliggende reden is dat na de reorganisatie uw personeelsbestand er qua leeftijdsopbouw nog vrijwel hetzelfde uitziet. Ingewikkeld? Dat klopt, daarom stap 5.

 5. Werk samen met een goede personeelsadviseur

  Hoe eenvoudig het wellicht ook klinkt, iemand ontslaan, is ingewikkeld. Kies je de verkeerde medewerker, dan krijg je geen toestemming van het UWV om de arbeidsrelatie te beëindigen. Doe je een voorstel voor een vaststellingsovereenkomst, dan is het nog maar de vraag of de medewerker akkoord gaat. Er zitten tal van haken en ogen aan een toch al vrij strak kader van ontslagregels. Het is daarom raadzaam om zo vroeg mogelijk de juiste stappen te zetten, mét de juiste adviseur. Wie zorgvuldig te werk wil gaan en rekening wil houden met alle (opzeg)termijnen, kan het beste rekenen met een termijn van vier tot zes maanden voordat alles goed geregeld is.

Bij Sigma Personeelsdiensten begeleiden we regelmatig ondernemers die willen reorganiseren. Wij kunnen jou als werkgever, met alle kennis die we in huis hebben, optimaal ondersteunen. Juist bij complexe processen als deze, is het prettig dat iemand het overzicht behoudt en nadrukkelijk koers houdt richting het einddoel. Heb je vragen of wil gebruik maken van onze ondersteuning bij een reorganisatie? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrechtjuristen staan graag voor je klaar!

Klik op onderstaande knop voor meer informatie over onze dienstverlening advies bij ontslag.

naar inspiratie overzicht