Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zwaarwerkregeling treedt in

Zwaarwerkregeling

Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken met de zwaarwerkregeling.  Het uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt. Instromen in de regeling kan van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025.

Voorwaarden 
Werknemers kunnen gebruik maken van de zwaarwerkregeling als zij aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Werknemer is direct voor deelname aan de regeling bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • Werknemer was op 1 juli 2019 of op 1 januari 2020 actief in een functie als bouwplaatsmedewerker en valt onder de cao Bouw & Infra;
  • Werknemer werkte de laatste 25 jaar minstens 20 jaar als werknemer onder de cao Bouw & Infra Als je tenminste 6 maanden van dat jaar in de Bouw & Infra gewerkt hebt, tellen die 6 maanden als een heel gewerkt jaar.
Zwaarwerkregeling

Als werkgever heb je wellicht vragen over wat de zwaarwerkregeling voor jou en voor je medewerkers betekent. We hebben de meest voorkomende vragen met antwoorden voor je op een rijtje gezet.

Hoe vraagt een medewerker de zwaarwerkregeling aan?

Een aanvraag kan je doen via deze pagina. Dit doe je minimaal 3 maanden voordat je wilt stoppen met werken. Als de aanvraag volledig is, streeft APG ernaar je binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd.
De aanvraagtermijn van 3 maanden geldt niet als je per 1 januari of februari 2021 wilt stoppen. Het aanvragen van de zwaarwerkregeling kan namelijk vanaf 5 november 2020. Maar wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan start de uitkering alsnog vanaf 1 januari of 1 februari 2021. 

Bouwplaatsmedewerkers kunnen nu al eerder stoppen met werken. Wat verandert er?

Bouwplaatsmedewerkers kunnen inderdaad nu ook eerder stoppen met werken, maar daar is dan geen vergoeding voor. Deze nieuwe regeling vult het AOW-gat op dat ontstaat als de werknemer al voor de AOW leeftijd stopt met werken. 

Is het verplicht om 3 jaar eerder met pensioen te gaan?

Nee, dat is niet verplicht. Het is een vrijwillige regeling. Werknemers kunnen er ook voor kiezen om geen, of bijvoorbeeld een jaar later gebruik te maken van de regeling. Dat heeft geen effect op het bedrag. De maandelijkse uitkering uit de zwaarwerkregeling blijft gelijk. 

Vult het bedrag van €21.200 per jaar in de zwaarwerkregeling het ontbrekende deel van de AOW aan?

Ja. Het vult het gat aan, omdat er voor die periode geen AOW- uitkering is. 

Wie voert de zwaarwerkregeling uit?

De regeling is ondergebracht bij het Aanvullingsfonds Bouw & Infra. APG zal de regeling uitvoeren. 

Moeten bouwplaatsmedewerkers zelf de zwaarwerkregeling aanvragen?

Ja, de bouwplaatsmedewerker vraagt zelf de regeling aan. Een aanvraag kan je doen via deze pagina. 

Moet een oudere bouwplaatsmedewerker die eerder stopt (in deze regeling) met werken van ongeveer € 10.000 per jaar rondkomen?

Nee, deze regeling is een aanvulling. De bouwplaatsmedewerker kiest zelf of hij het pensioen naar voren haalt of andere financiële middelen inzet. Wil hij alleen van de € 21.200 leven, dan houdt hij ongeveer 60 procent netto over (ca. € 12.500). 

Wat is het advies voor bouwplaatsmedewerkers die vervroegd met pensioen willen per 1 januari 2021?

Het advies is om een goede berekening te maken van de eigen financiële situatie. Voor meer inzicht in het pensioen is er de website van bpfBOUW (pensioenfonds voor de bouw).  

Als je als medewerker van 64 jaar wilt stoppen op 1 november 2020, kan je dit dan nu uitstellen tot 1 januari en gebruik maken van de nieuwe regeling?

Ja, voor zover wij dat nu kunnen zien kan dat. De medewerker beslist zelf wanneer hij wil stoppen met werken. Een werkgever mag hem er niet toe verplichten. 

Een medewerker met fulltime dienstverband wil deze regeling gebruiken om de komende jaren in deeltijd af te bouwen. Kan dat?

Nee, dit kan niet. Je moet volledig stoppen (dus ontslag nemen) om in aanmerking te komen voor deze regeling. Afbouwen kan wel met de 55-regeling. Je haalt dan je pensioen naar voren. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het levenslange ouderdomspensioen van de werknemer. 

Wat doe je als medewerker 3 maanden van te voren de aanvraag om op 1 januari 2021 in aanmerking te komen voor deze regeling als nog niet alles bekend is?

Stopt de medewerker per 1 januari of 1 februari 2021 met werken, dan geldt de aanvraagtermijn van 3 maanden niet. Het aanvragen van de zwaarwerkregeling kan namelijk vanaf 5 november 2020. Wanneer aan alle voorwaarden wordt voldaan start de uitkering alsnog vanaf 1 januari of 1 februari 2021. APG streeft ernaar binnen 7 werkdagen te laten weten of de aanvraag is goedgekeurd. De aanvraag moet dan wel volledig zijn. 

Welk bedrag krijgt een medewerker die parttime werkt als het dienstverband stopt?

De maandelijkse bruto uitkering is € 1.766,67 bij een fulltime dienstverband. Werkte de medewerker vóórdat hij stopte parttime, dan heeft hij recht op deze uitkering in verhouding tot de parttime gewerkte uren. 

Als een medewerker een aanvraag indient, moet hij dan direct het dienstverband stoppen, of kan hij wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling?

Hij kan wachten tot hij weet of hij gebruik kan maken van de regeling. Het dienstverband moet gestopt zijn op de dag dat de zwaarwerkregeling in gaat. De zwaarwerkregeling gaat in op de dag na de laatste werkdag. Bij de opzegging moet de medewerker rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand. 

Is de uitkering vergelijkbaar met de AOW, krijgt de werknemer minder als hij geen partner heeft?

Nee. Het bedrag van € 21.200 is gelijk aan de AOW voor twee personen. Of je een partner hebt, dan wel de financiële situatie van de partner, speelt geen rol bij de vraag of een werknemer mag deelnemen aan deze regeling. Ook als hij geen partner heeft, krijgt hij op basis van een fulltime dienstverband dit bedrag uitgekeerd. 

Als de partner van een medewerker al AOW krijgt of tijdens de uitkering AOW gaat krijgen, behoudt een medewerker dan het hele bedrag?

Ja, de regeling lijkt weliswaar op een AOW maar kent niet dezelfde voorwaarden. 

Heeft de medewerker recht op de transitievergoeding?

Nee, het is het recht en de eigen keuze van de medewerker om gebruik te maken van de zwaarwerkregeling en te stoppen met werken. De medewerker zegt zijn arbeidsovereenkomst op middels een schriftelijke verklaring. 

Wil je als werkgever meer informatie of heb je vragen over de zwaarwerkregeling? Neem dan contact met ons op. Wij staan graag voor je klaar!

naar inspiratie overzicht