Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Thuiswerkvergoeding voor mijn werknemers?

Thuiswerkvergoeding 2023 voor mijn werknemers

Wil je als werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement van een werknemer gedeeltelijk onbelast vergoeden? Hoe zit het met vergoeding van de inrichting van de thuiswerkplek zonder factuur en wat als je je werknemers een vaste thuiswerkvergoeding geeft? Geldt er een gerichte vrijstelling? In dit artikel lees je meer over de thuiswerkvergoeding.

thuiswerkvergoeding

De hoogte van de onbelaste thuiswerkvergoeding ligt in 2024 op € 2,35. Het Nibud heeft de kosten die een werknemer maakt op een rijtje gezet. Als een werknemer thuis werkt maakt hij andere kosten dan als hij op kantoor zou werken. Maak afspraken met je werknemers over het het aantal dagen waarop de werknemer thuis werkt, zodat je een vaste vergoeding toe kunt kennen.

De vaste thuiswerkvergoeding van € 2,35 per dag komt ten laste van de vrije ruimte. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling.

Thuiswerkplek

De hele thuiswerkdag doorbrengen aan de keukentafel is voor niemand een goed idee. Geef werknemers die thuiswerken daarom de mogelijk om digitale middelen zoals een laptop of een goede bureaustoel aan te schaffen.

Voor de werkplek thuis gelden voor de volgende vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen binnen de werkkostenregeling, de volgende gerichte vrijstellingen:

  1. Arbovoorzieningen;
  2. Gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur als deze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Voldoet een voorziening niet aan de voorwaarden van het noodzakelijkheidscriterium? Dan gaat deze ten koste van de vrije ruimte als je deze aanwijst als eindheffingsloon. Voor zover de vrije ruimte wordt overschreden, ben je als werkgever 80 procent eindheffing verschuldigd.

Voorbeeld: Vergoeding inrichting thuiswerkplek zonder factuur

Alle werknemers ontvangen een vergoeding van € 500 voor de inrichting van de thuiswerkplek. Ze hoeven geen factuur in te leveren. De werkgever wijst de vergoeding aan als eindheffingsloon. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling? Zonder factuur komt de vergoeding van € 500 ten laste van de vrije ruimte.

  • De gerichte vrijstellingen voor arbovoorzieningen en noodzakelijke voorzieningen zijn niet van toepassing. De werkgever kan zonder factuur niet toetsen of voldaan is aan de voorwaarden van deze gerichte vrijstellingen.

Vergoeding Internet- en telefoonabonnement door werkgever

Voorbeeld: Kosten internet- en telefoonabonnement

Een werknemer werkt thuis. Kan een werkgever de kosten van een internet- en telefoonabonnement onbelast vergoeden?

Internetaansluiting

Als je werknemer voor het thuiswerken een internetaansluiting nodig heeft, mag de werkgever deze onbelast vergoeden. De vergoeding valt dan onder de gerichte vrijstelling.

Let op: dit geldt ook als de werkgever slechts een deel van de internetkosten vergoed. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen bij een deeltijdmedewerker. Het privévoordeel dat de werknemer heeft, is geen loon.

Abonnementskosten

Een vergoeding van de abonnementskosten voor de vaste telefoon valt niet onder de gerichte vrijstelling. De werkgever kan de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon. De vergoeding gaat dan ten koste van de vrije ruimte.

De gerichte vrijstelling kan wel gelden voor de abonnementskosten van mobiele communicatiemiddelen. Dit moet dan wel voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium.

Voorbeeld: Internet in 3-in-1-pakket

Een werkgever vergoedt de kosten van internet thuis aan zijn werknemer. De vergoeding voldoet aan het noodzakelijkheidscriterium. De werknemer heeft een abonnement afgesloten voor een 3-in-1-pakket (internet, telefoon en televisie). Welk bedrag valt onder de gerichte vrijstelling?

De werkgever moet bepalen welk deel van de factuur voor internet is. Als dit niet op de factuur staat, informeer je bij de provider wat deze kosten zijn bij een apart abonnement. Dat gedeelte valt onder de gerichte vrijstelling.

Als de werkgever de rest ook vergoedt, is dat deel belast loon. Je mag dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Het gaat dan ten koste van de vrije ruimte.

We staan graag voor je klaar!

Heb je vragen over de thuiswerkvergoeding? Neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?