Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zo krijg je medewerkers mee met organisatie­veranderingen

Zo krijg je medewerkers mee met organisatieveranderingen

Sommige medewerkers hebben altijd weerstand bij organisatieveranderingen. Het lukt een leidinggevende moeilijk om ze mee te krijgen met alle ontwikkelingen. Maar soms kun je niet anders, bijvoorbeeld in tijden van corona. Lees onze tips om medewerkers in een positievere modus te krijgen.

Organisatieveranderingen

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met veranderingen. Ons leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen en ontwikkelingen. Elke verandering heeft effect en vraagt van ons ermee om te gaan. Vaak genoeg hebben we geen invloed op veranderingen. Dat geldt ook voor veranderingen op het werk, zoals een reorganisatie, verandering van taken, ontslag of pensionering. Maar medewerkers kunnen ook privé te maken krijgen met veranderingen die grote impact hebben. Denk an een echtscheiding, verhuizing, overlijden, een ernstige ziekte of financiële problemen.

Reacties bij veranderingen

Als het om veranderingen gaat, klein of groot, werk of privé, zien managers en HR bij hun medewerkers grofweg twee soorten reacties. Sommigen zijn proactief ingesteld, nieuwsgierig en creatief, gericht op kansen en ontwikkelingen. Anderen reageren passiever. Ze zijn gericht op bewijs en bevestiging, bang voor uitdagingen en kritiek. Psychologe Carol Dweck van de Stanford University is de grondlegger van de mindsettheorie. Zij heeft na baanbrekend onderzoek vastgesteld dat mensen óf gericht zijn op groei en een groei (growth) mindset hebben óf geloven dat hun capaciteiten vastliggen en een statische (fixed) mindset hebben. Zo’n 40% heeft een statische mindset, een even groot deel een groeimindset en 15-20% heeft een gemengde mindset (afhankelijk van de verschillende domeinen, zoals sport, kunst, academische prestaties, etc.).

Groeimindset ontwikkelen

De mindsettheorie vind je terug in het onderwijs, maar vanzelfsprekend vind je de twee mindsets ook terug op de werkvloer. Bij een statische mindset is de motivatie, inzet en doorzettingsvermogen van medewerkers laag, omdat ze geloven dat hun talenten en vaardigheden vaststaan. Deze medewerkers nemen geen risico’s en investeren niet in hun verdere ontwikkeling. Om hun prestaties en zelfvertrouwen te verbeteren is een andere instelling nodig. Gelukkig kunnen medewerkers hun groeimindset ontwikkelen. HR en managers spelen een belangrijke rol om de weerstand bij organisatieveranderingen te doorbreken door medewerkers te stimuleren hun leervermogen te ontwikkelen. Hierdoor worden ze veerkrachtiger en leren ze beter om te gaan met tegenslagen en successen.

3 tips voor HR

  1. Heb vertrouwen in het leervermogen van medewerkers
    Geloof dat hun basiseigenschappen niet vastliggen, maar dat deze onder bepaalde omstandigheden kunnen groeien. Intelligentie, bekwaamheid, aanleg, persoonlijkheid of talent: alles zegeviert uitsluitend in combinatie met gelegenheid, motivatie en wilskracht.
  2. Leg het accent op leren en ontwikkelen
    Focus minder op kwaliteiten, prestaties en resultaten. Vraag medewerkers bijvoorbeeld wat ze hebben geleerd, van welke fouten. Wanneer ze trots op zichzelf waren, waar ze veel moeite voor hebben gedaan. Of wat ze anders willen aanpakken en waar ze nog beter in willen worden. Groeivragen zijn ook goed voor het hele team.
  3. Wees je als manager of HR bewust van je eigen instelling
    Je eigen instelling bepaalt ook hoe je medewerkers op hun kwaliteiten of leervermogen beoordeelt. Schuif ideeën van medewerkers niet zomaar aan de kant. Geef vooral feedback op hun aanpak, inspanningen en doorzettingsvermogen. Laat medewerkers in hun waarde en help ze stap voor stap ontdekken waartoe ze in staat zijn.

Vraag jij jezelf af hoe je je medewerkers met organisatieveranderingen meekrijgt? Onze ervaren HR-adviseurs ondersteunen, ontzorgen en adviseren je graag bij al je personele vraagstukken. Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?