Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Seksueel overschrijdend gedrag voorkomen en aanpakken

Seksueel overschrijdend gedrag voorkomen en aanpakken

Een HR-afdeling kan verschillende maatregelen treffen om seksueel overschrijdend gedrag te voorkomen en aan te pakken. Hieronder volgt een opsomming van de maatregelen die je kunt nemen.

Seksueel overschrijdend gedrag op de werkvloer is iets wat vaak voorkomt. Uit onderzoek van CNV blijkt dat 30% van de werkende vrouwen wel eens te maken heeft gehad met aanranding of een andere fysieke vorm van seksuele intimidatie op de werkvloer. 61% van de vrouwen heeft te maken gehad met seksueel getinte opmerkingen, schunnige woorden, sissen of ander vervelend, seksueel getint taalgebruik. Dit geldt niet alleen voor vrouwen, ook 18% van de mannen hebben hier last van gehad.

Wanneer spreek je van seksuele intimidatie?

Concreet gaat het bij seksuele intimidatie om zaken als dubbelzinnige of onverhulde seksueel getinte opmerkingen, onnodig aanraken, gluren en pornografische afbeeldingen bekijken op het werk. Nog ernstigere gevallen van seksuele intimidatie zijn seksuele chantage, aanranding en verkrachting. In de Wet gelijke behandeling en de Arbowet wordt seksuele intimidatie als volgt omschreven: ‘elke vorm van verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele connotatie dat als doel of gevolg heeft de waardigheid van een persoon aan te tasten, in het bijzonder wanneer een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.

Creëer een veilig klimaat

Een werkgever heeft de plicht om ervoor te zorgen dat zijn werknemers zo veilig mogelijk hun werk kunnen doen. Die verplichting gaat niet alleen over het voorkomen van botbreuken en afgezaagde vingers, maar ook over het voorkomen van psychisch leed door bijvoorbeeld werkstress of wangedrag van collega’s. Het is belangrijk dat een werkgever daar zeer zorgvuldig en serieus mee omgaat. Als een beetje lacherig met dit onderwerp wordt omgegaan, zullen mensen die last hebben (gehad) van ongewenst gedrag zich minder veilig voelen om dit te melden. Met het opstellen, verspreiden en uitdragen van een protocol bij ongewenst gedrag kan HR een veiliger klimaat creëren.

Zorg voor een veilig meldproces

Een veilig meldproces creëren is een tweede belangrijke opdracht aan de werkgever. Als medewerkers zich vrij voelen om misdragingen te melden en dat ook veilig kunnen doen, zullen zij eerder aan de bel trekken. Een werkgever kan dan direct actie ondernemen. Dat voorkomt dat een persoon die zich misdraagt andere slachtoffers kan maken. Maar het voorkomt ook een hoop gedoe en onrust, en uiteindelijk een rotte sfeer op de werkvloer. De werkgever kan een vertrouwenspersoon in zijn bedrijf aanstellen waar dit soort zaken gemeld kunnen worden.

Als derde is belangrijk – voor het bedrijf, voor de betrokkenen, maar ook juridisch – om een klachtenprocedure in te voeren. Klachten moeten voortvarend, maar ook zorgvuldig opgepakt worden. Het beginsel van hoor en wederhoor is daarbij erg belangrijk. De klager moet worden gehoord, maar óók degene waarover is geklaagd. Beiden moeten hun verhaal kunnen doen. Nadat zorgvuldig onderzoek is gedaan moeten, als dat nodig is, harde maatregelen worden genomen.

Een werkgever die niet goed reageert op klachten over (seksuele) intimidatie kan van twee kanten worden aangevallen. Het (vermeende) slachtoffer kan schadevergoeding vorderen omdat de werkgever niet aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Maar óók de (vermeende) dader kan in verweer komen, omdat hij bijvoorbeeld de kans niet heeft gekregen om zijn visie op de zaak te geven en/of onterecht is ontslagen.

Risico in kaart brengen met richtlijnen Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft aandachtspunten bekendgemaakt voor een beleid tegen ongewenste omgangsvormen, waaronder seksuele intimidatie. Met deze aandachtspunten wordt dat beleid van een organisatie beoordeeld bij een inspectie. Scoort het beleid tegen ongewenst gedrag door collega’s op al deze punten goed, dan kun je ervan uitgaan dat ook de Nederlandse Arbeidsinspectie het als voldoende beoordeelt. Als HR kun je het risico in kaart brengen door verschillende vragen te beantwoorden.

Seksueel overschrijdend gedrag komt ook op de werkvloer helaas nog te vaak voor. Heb je vragen over bovenstaande tips, bijvoorbeeld hoe je een veilig meldproces opzet? Wij denken graag met je mee en geven je praktisch advies. Neem contact met ons op voor meer informatie.

naar inspiratie overzicht