Sigma Personeelsdiensten

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde, Indien de lezer van deze mededeling niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht hebt kennis te nemen van de rest van deze e-mail, het te kopiƫren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. Sigma Personeelsdiensten B.V. statutair gevestigd te Goes en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20142274 en haar groepsmaatschappijen zijn niet verantwoordelijk en wijzen iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een juiste en volledige verzending en ontvangst van de inhoud en van deze e-mail.

The information in this e-mail is confidential and intended solely for the person to whom it is addressed. If this message is not addressed to you, please be aware that you have no authorization to read the rest of this e-mail, to copy it or to furnish it to any person other than the addressee. Should you have received this e-mail by mistake, please bring this to the attention of the sender, after which you are kindly requested to destroy the original message. Sigma Personeelsdiensten B.V., which has her seat in Goes, The Netherlands, and is registered in the commercial Register under number 20142274, including her group companies, cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the proper an complete dispatch and receipt of the content of this e-mail.