Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wat zijn de regels rondom de proeftijd? 9 vragen en antwoorden

Wat zijn de regels rondom de proeftijd 9 vragen en antwoorden

De proeftijd biedt gelegenheid om te beoordelen of er een goede match is tussen een organisatie, werkgever en werknemer. Zo kan je beoordelen of de kandidaat echt zo goed is als in het sollicitatiegesprek leek en de werknemer kan zien of het bedrijf en de baan goed bij hem past. Tijdens de proeftijd kunnen beide partijen, zowel de werknemer als werkgever, de proeftijd zonder opzegtermijn stopzetten.

1. Is het mogelijk om een proefperiode af te spreken zonder betaling van loon?

Nee, het is niet mogelijk om een werknemer gedurende een proefperiode werkzaamheden te laten verrichten, zonder dat daarvoor loon wordt betaald. Als er sprake is van een stage is het anders. Denk hierbij aan een (korte) periode (bijvoorbeeld één dag) waarin de (potentiële) werknemer als laatste stap in de sollicitatieprocedure meeloopt op het werk. Daarbij is essentieel dat die korte periode echt is bedoeld als kennismaking met de werknemer, het bedrijf, collega’s en het werk en er dus geen productieve arbeid wordt verricht.

2. Kan een nieuwe proeftijd worden afgesproken als een werknemer een nieuwe functie gaat uitoefenen?

Ja, de nieuwe functie moet dan wel duidelijk anders zijn. Uiteraard moet je ook dan een geldig proeftijdbeding overeenkomen.

In de arbeidsovereenkomst kan een werkgever met een werknemer een proeftijd overeenkomen. Dat is anders bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of minder; in dat geval mag – sinds 1 januari 2015 – géén proeftijd overeengekomen worden.

4. Moet een reden worden opgegeven bij ontslag tijdens de proeftijd?

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is het antwoord op deze vraag ‘ja’. Als de andere partij om opgave van de reden van het (proeftijd)ontslag vraagt, dan moet de reden worden gegeven. Op het niet opgeven van een reden staat overigens geen sanctie.

5. Is het mogelijk om de proeftijd te verlengen als de werknemer ziek wordt?

Nee, de proeftijd mag niet worden verlengd boven de maximale duur van de proeftijd.

6. Mag de proeftijd verlengd worden als werknemer en werkgever beiden hiermee instemmen?

Nee, dat mag niet. De maximale proeftijd wordt ook wel ‘ijzeren proeftijd’ genoemd, er mag echt niet van worden afgeweken. Als van de maximale proeftijd wordt afgeweken is de proeftijd nietig en is de werknemer vanaf de eerste werkdag in dienst. Verlengen van de proeftijd is een groot risico voor de werkgever: als de werknemer met een verlengde proeftijd wordt ontslagen is het ontslag nietig omdat er geen proeftijd heeft bestaan. Als de werknemer zich bedenkt over de afspraak trekt je als werkgever altijd aan het kortste eind.

7. Wat is het gevolg als de overeengekomen proeftijd langer is dan toegestaan?

Het hele proeftijdbeding is dan niet geldig.

8. Mag ik een zieke werknemer tijdens zijn proeftijd ontslaan?

Ja, dat mag. Bovendien blijft de duur van de proeftijd hetzelfde. Deze wordt dus niet doorgeschoven.

9. Mag ontslag tijdens de proeftijd omdat de werknemer zwanger is?

Nee, de zwangerschap mag niet de reden zijn voor het proeftijdontslag.

Heb je vragen over het instellen of beëindigen van een proeftijd binnen jouw organisatie? Neem gerust contact met ons op! Onze adviseurs gaan graag met je in gesprek om de mogelijkheden te bespreken.

naar inspiratie overzicht