Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Hier moet je OR-reglement vanaf 1 januari 2022 aan voldoen

Hier Moet Je OR Reglement Vanaf 1 Januari 2022 Aan Voldoen

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) is per 1 januari 2022 gewijzigd. De termijnen van actief en passief kiesrecht van werknemers zijn de belangrijkste wijzigingen. Bij veel bedrijven en organisaties is dit opgenomen in het OR-reglement en moet dit daarom misschien worden aanpast.

Wijziging termijnen actief en passief kiesrecht

Voor 1 januari 2022 konden werknemers die 6 maanden in dienst waren stemmen tijdens de OR-verkiezingen en zich na 12 maanden voor de ondernemingsraad kandidaat stellen. Deze termijnen zijn vanaf 1 januari 2022 voor allebei maximaal 3 maanden. Er is ook een wijziging voor uitzendkrachten, detacheerders en payrollers. Zij hebben nu een termijn van 15 maanden waarna zij medezeggenschaprechten opbouwen. Voorheen was dat 24 maanden. De uitzendkracht heeft nu na 18 maanden (15 plus de 3 maanden) actief en passief kiesrecht.

Aanpassen OR-reglement

Je mag de termijnen van het actief en passief kiesrecht in het OR-reglement verkorten, maar de termijn mag niet langer zijn dan 3 maanden. In het OR-reglement kan nu nog de termijn van 6 maanden en 12 maanden staan. Dit moeten worden gewijzigd naar maximaal 3 maanden. Daarnaast moet je bij het organiseren van OR-verkiezingen rekening houden met de selectie van verkiesbare en stemgerechtigden. Die selectie is makkelijker, omdat voor actief en het passief kiesrecht dezelfde termijn geldt.

Let ook op instellingsplicht

Of je verplicht bent om een ondernemingsraad in te stellen, hangt af van de ‘de in de onderneming werkzame personen’. Omdat flexkrachten na 15 maanden medezeggenschapsrechten opbouwen, vallen zij al na 15 maanden onder ‘de in de onderneming werkzame personen’. Zijn hierdoor 50 of meer personen werkzaam, dan ben je wettelijk verplicht om een ondernemingsraad in te stellen.

Instellen commissies

Er is daarnaast ook een wijziging voor commissies. De ondernemingsraad kan commissies instellen voor taken. Een commissie kan nu worden samengesteld door andere werknemers die geen onderdeel zijn van de ondernemingsraad. Normaal gesproken moest een commissie bestaan uit een meerderheid van OR leden. Dat is niet meer nodig. Eén OR-lid is genoeg. Zo kunnen andere werknemers betrokken worden bij het OR-werk. Maar als er bevoegdheden worden toegekend aan een commissie moet deze nog wel bestaan uit een meerderheid van OR-leden.

Vraag jij je af hoe je de nieuwe regels het beste toepast in jouw organisatiestructuur? Ook bij het opstellen of actualiseren van een OR-reglement adviseren wij je graag. Neem gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht