Sigma Personeelsdiensten

Het Burgerlijk Wetboek bevat de belangrijkste regels van het arbeidsrecht. Het gaat om bepalingen over het begin en het einde van de arbeidsovereenkomst en regels waaraan werkgevers en werknemers zich moeten houden. Afzonderlijke wetten vullen deze regels aan. Daarnaast kan sprake zijn van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De afspraken die hierin worden gemaakt over de arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing op een onderneming of een bedrijfstak. Indien van toepassing, ben je als werkgever verplicht deze na te leven. Wij houden dit voor jou in de gaten en wijzen je op alles wat je moet regelen in de arbeidsrelatie die je met je werknemers aangaat.

Naast het Burgerlijk Wetboek en de cao, is ook het (internationaal) verzekeringsrecht van belang. Onze arbeidsrechtjuristen kennen de weg in deze materie, attenderen je op risico’s en consequenties en loodsen je er probleemloos doorheen. Heb je een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is, dan nemen we graag de rol van juridisch casemanager op ons. Zo behoeden we je voor een loonsanctie van het UWV.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!