Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

COVRA: “Met Sigma zijn we verzekerd van actuele kennis en kunde”

COVRA: “Met Sigma zijn we verzekerd van actuele kennis en kunde”

“Rob Commandeur is vanuit Sigma twee dagen per week bij COVRA aanwezig. Dat is naar mijn idee belangrijk; in de functie van HR-manager speelt menselijk contact een belangrijke rol. We kiezen voor deze samenwerking met Sigma Personeelsdiensten omdat we daarmee verzekerd zijn van actuele kennis en kunde op dit gebied. Als HR-manager kan Rob zijn uren effectief invullen. Hij kan immers terugvallen op de expertise van de organisatie, die deze zaken steeds op orde heeft.”

Ewoud Verhoef is adjunct-directeur bij COVRA. De Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) is het enige bedrijf in Nederland dat de taak heeft om radioactief afval te verzamelen, te verwerken en op te slaan. Vanzelfsprekend is het bedrijf ook een belangrijke adviespartner op dit gebied. Bedrijven die in Nederland een vergunning hebben om met radioactieve stoffen te werken, zijn verplicht hun radioactief afval aan COVRA aan te bieden. COVRA beschikt daarvoor over een opslag- en verwerkingsfaciliteit in Nieuwdorp, op het haventerrein Vlissingen-Oost. “Wij hebben circa 70 medewerkers in dienst en werken daarnaast met een flexibele schil.”

COVRA: “Met Sigma zijn we verzekerd van actuele kennis en kunde”

Juiste competenties

Hoewel COVRA op tal van terreinen gebonden is aan strenge wet- en regelgeving geldt dit niet voor personele aangelegenheden. “We zijn wat dat betreft eigenlijk een gewoon mkb-bedrijf”, aldus Ewoud. “Rob adviseert ons op dit gebied. Een mooi voorbeeld zijn de sollicitatieprocedures. Daarin werken Rob en ik vaak samen. Het is fijn om dat op deze manier te doen. We willen namelijk verder kijken dan iemands kwalificaties. Even belangrijk is het of iemand in het bedrijf en in ons team past. Zo moet iemand zondermeer over de juiste competenties beschikken om met radioactief afval te werken. Het spreekt voor zich dat veiligheid voor alles gaat. Dat betekent zorgvuldig handelen en altijd eerst denken en dan doen.”

Bedrijfscultuur versterken

Ewoud vertelt dat met de hulp van Rob een traject is opgezet om de bedrijfscultuur te meten en te versterken. Zaken die daarop betrekking hebben zijn onder andere veiligheid en werkplezier. Verder heeft Rob meegewerkt aan het vaststellen van het personeelsbeleid en het opzetten van een kader voor thuiswerken. “In feite zijn er verschillende taken die bij Robs rol als HR-manager horen. Veel gebeurt in samenspraak, maar er is ook genoeg dat Rob achter de schermen doet en daardoor minder goed zichtbaar is.”

Waardevolle bijdrage

Over de samenwerking met Sigma Personeelsdiensten en Rob in het bijzonder is Ewoud tevreden. “Ik ervaar onze samenwerking als plezierig. Rob levert een waardevolle bijdrage aan onze organisatie. Bovendien, mocht hij zelf de kennis niet in huis hebben, dan heeft hij een achterban waarop hij voor ons kan terugvallen.”

HR-manager Rob Commandeur over de samenwerking

“COVRA heeft geen eigen HR-afdeling. Om die reden werk ik hier, op interimbasis, twee dagen per week als HR-manager. De organisatie is qua grootte vergelijkbaar met een middelgroot mkb-bedrijf. Het speelveld is daarentegen heel bijzonder. Zo onderhoudt COVRA tal van internationale contacten en is sprake van veel toezichthoudende partijen. Dat maakt het voor mij extra interessant; wat hier gebeurt is allerminst alledaags.”

Informeel en toegankelijk

HR-manager Rob Commandeur komt al vier jaar bij radioactief afvalverwerker COVRA over de vloer. Wat hem bij deze organisatie aanspreekt, is de dagelijkse dynamiek. “Voor een relatief klein bedrijf is hier een hoog algemeen kennisniveau noodzakelijk en veel specialismen. Ondanks de strenge wet- en regelgeving is de sfeer informeel, toegankelijk en open. Ik stap even makkelijk binnen bij de operators als bij de directeur of een afdelingshoofd.”

COVRA: “Met Sigma zijn we verzekerd van actuele kennis en kunde”

Meer kennis, meer zekerheid

Deze samenwerking met Sigma biedt COVRA volgens Rob meerdere voordelen. “Zo hebben zij steeds up-to-date HR-kennis in huis. Bovendien kan ik snel specialisten inschakelen, bijvoorbeeld op het gebied van fiscale of juridische kwesties. Tot slot is de HR-afdeling hiermee minder kwetsbaar. Mocht ik om wat voor reden dan ook uitvallen, dan kan een collega mijn werk snel overnemen.”

Veiligheid en vakmanschap

Recent is Rob in samenspraak met het management begonnen met een traject om de bedrijfscultuur naar een hoger plan te tillen. “Zaken waaraan we aandacht besteden zijn onder andere leiderschap, adviesvaardigheden, gedrag en het omgaan met weerstand. Ik vind het mooi dat COVRA bereid is daarin te investeren. Veiligheid en vakmanschap zijn essentieel voor een goede bedrijfsvoering en daarbij zijn tevreden, bevlogen medewerkers onmisbaar.”

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?