Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Tips voor werknemers met langdurige coronaklachten

Tips voor werknemers met langdurige coronaklachten

Sommige mensen hebben na corona nog lange tijd klachten. Denk aan symptomen zoals vermoeidheid, kortademigheid, pijn op de borst en spierpijn. Dit kan problemen opleveren bij het werk. Hoe ga je hier als werkgever mee om?

Een werknemer heeft last van langdurige corona als hij voor langere tijd na besmetting met het coronavirus klachten houdt. Dit wordt ‘Long-COVID’ genoemd. Doordat ziekte en herstel onvoorspelbaar verlopen, is de belangrijkste boodschap voor werkgevers: geef advies op maat en luister goed. De tips van Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support helpen hierbij. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste tips en aandachtspunten.

Tips voor werkgevers

 • Zorg dat je werknemer het vooral in het begin rustig aan doet. Neem de tijd en bouw het werk geleidelijk op. Herstellen kost namelijk tijd.
 • Als werken nu niet lukt, is het belangrijk dat je met de werknemer in contact blijft. Hoe langer er geen contact is, hoe hoger de drempel wordt om elkaar weer te spreken.
 • Het informeren van collega’s is ook belangrijk. Het draagt bij aan meer begrip voor de situatie van de werknemer. Bespreek wel met de werknemer wat de collega’s over de situatie horen en op welke manier.
 • Werkgevers en leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij werkhervatting en werkbehoud. Je kunt werknemers vertrouwen en ruimte bieden door te luisteren naar wat ze op dit moment nodig hebben.
 • Ga verder in het gesprek met de werknemer vooral in op wat deze op dit moment graag wil qua werk. Meestal geeft dat ook een indruk van wat iemand nu aankan.
 • Hulp inschakelen is belangrijk. De bedrijfsarts kan zowel jou als de werknemer adviseren en begeleiden bij werkhervatting, het zoeken naar geschikt werk en mogelijke werkaanpassingen.

Aandachtspunten voor werkgevers

 • De leidinggevenden spelen een belangrijke rol. Het is van belang dat deze groep goede steun krijgt vanuit de organisatie om dit op een goede manier te doen.
 • Bij langdurige coronaklachten is hersteltijd nodig. Veel werknemers gaan weer werken, terwijl ze daar niet aan toe zijn. Met als gevolg een mogelijke terugval. Vraag van HR, bedrijfsarts of andere deskundigen om mogelijk ‘tegengas’ te geven als jij zelf, de leidinggevende of de werknemer te hard van stapel lopen.
 • Kies voor taken die de werknemer wil uitvoeren, en niet voor de taken die de werknemer kan uitvoeren. Wat werknemers willen rond werk is een betere voorspeller van succesvolle werkhervatting.
 • Houd rekening met situaties die werkhervatting lastiger maken. Denk aan:
  – Een chronische aandoening of ziekte hebben en daarbovenop langdurige coronaklachten krijgen.
  – Laaggeletterd zijn, een praktische opleiding of lage gezondheidsvaardigheden hebben en moeite hebben om (online) informatie rond corona en werk tot zich te nemen.
  – Privéproblemen zoals relatieproblemen en schulden hebben.
  – Het werk combineren met zorgtaken voor familie (mantelzorgers)
 • Het werk kan werkhervatting ook lastig maken. Denk aan:
  – Alleen mentaal of fysiek werk, waardoor afwisseling van mentale of fysieke taken niet mogelijk is.
  – Werk met weinig regelmogelijkheden, zoals productiewerk.
  – Werk dat alleen op locatie kan plaatsvinden en niet (deels) thuis.
  – Werk met veel reistijd of reizen voor het werk, dat energie vergt
 • Vraag niet naar medische details. Alleen de bedrijfsarts of een andere medisch deskundige mag de medische kant van de ziekte van de werknemer begeleiden
 • Als de werknemer door het werk corona heeft opgelopen kan er sprake zijn van een beroepsziekte. Dit kan betekenen dat je dit moet melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten. De bedrijfsarts kan hierover adviseren.
 • Stel een beleid voor de lange termijn op voor het begeleiden van chronisch zieke werknemer. Stel ook aanspreekpunt op voor werknemers die vragen of problemen hebben.

Tips en aandachtspunten voor werknemers

Het Centrum Werk Gezondheid en C-Support geeft ook praktische tips en aandachtspunten voor werknemers. In het geval van een collega met long-COVID kan je je werknemers wijzen op de tips en aandachtspunten. Deze en een overzicht van hulpmogelijkheden zijn te vinden in de COVID-19 en werk handreikingen.
naar inspiratie overzicht