Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Een werknemer meldt zich ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Een werknemer meldt zich ziek tijdens de vakantie. Wat nu?

Eindelijk vakantie! Een tijd waar iedereen naar uitkijkt. Een tijd waarin je zowel lichamelijk als geestelijk tot rust komt. En dan komt het: je wordt ziek. Balen! Weet jij wat je als werkgever moet doen als één van je werknemers zich tijdens de vakantie ziekmeldt? Geen zorgen! Wij geven je alle ‘ins en outs’.

Opstellen van een verzuimreglement

Als eerste is het van belang om regels over ziekte tijdens de vakantie in het verzuimreglement op te nemen. Zo voorkom je vervelende situaties. Voorbeelden van regels die je hierin op kan nemen zijn:

  • Als een werknemer tijdens vakantie ziek wordt, dan moet hij dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 24 uur melden bij jou als werkgever (en eventueel ook bij de arbodienst).
  • Jouw werknemer moet een adres of telefoonnummer doorgeven waarop hij te bereiken is.
  • In de vakantieplaats moet de werknemer zich onder behandeling van een arts stellen en hiervan bewijzen bewaren.
  • Is de vakantietermijn om en kan je werknemer op medische gronden nog niet terugkeren naar Nederland, dan zorgt hij ervoor dat hij bewijzen heeft van het feit dat hij niet kan reizen.
  • Jouw werknemer neemt bij terugkeer in Nederland zo snel mogelijk contact met je op, zodat je hem kunt laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts.

Het is essentieel om deze regels vooraf bij al jouw werknemers kenbaar te maken, anders kun je je er niet op beroepen. Betrek ook een OR of personeelsvertegenwoordiging bij het opstellen van de verzuimregels.

Kostenbesparing

Daarnaast is het mogelijk om ziektedagen van zieke werknemers als vakantiedagen aan te merken. Dit kun je doen om kosten te besparen. De wet stelt hier de volgende voorwaarden aan:

  • Deze afspraak moet zijn gemaakt in een schriftelijke overeenkomst (arbeidsovereenkomst of CAO) of moet de instemming van de werknemer hebben.
  • Het mag uitsluitend gaan om de ‘bovenwettelijke vakantiedagen’. Wettelijke vakantiedagen per jaar kunnen berekend worden door vier keer de wekelijkse arbeidsduur te nemen (dus 20 dagen bij een volle werkweek).

Als van tevoren niets is afgesproken, dan mag je als werkgever op het moment van de ziekmelding tijdens vakantie met de werknemer afspreken dat die, ondanks ziekte, toch vakantiedagen opneemt. Als de werknemer hiermee niet akkoord gaat en duurt de ziekte tijdens vakantie voort, dan zijn dit ziektedagen.

Regelmatig vakantiedagen opnemen

Als laatste een tip voor jou als werkgever: moedig je werknemers aan om met regelmaat vakantiedagen op te nemen. Zo worden problemen voor de gezondheid en veiligheid van jouw werknemers voorkomen. Het regelmatig opnemen van vakantiedagen bevordert de ‘herstelfunctie’ van de vakantie. Kortom, door regelmatig vakantiedagen op te nemen, voorkom je verzuim.

Tips voor je werknemers

Naast het kenbaar maken van het verzuimreglement bij jouw werknemers, kan je ze ook tips meegeven over ziekte tijdens de vakantie. Hieronder sommen we er een aantal voor je op:

  • Als je ziek bent op vakantie, meld dat dan altijd gelijk aan je werkgever. Het is daarnaast aan te raden om naar een dokter te gaan en een officiële doktersverklaring te vragen. Op die verklaring moeten de diagnose, het advies van de arts en een verwachting van hoe lang je ziek bent staan. Mocht je discussies krijgen met je werkgever, dan kun je altijd de doktersverklaring overhandigen.
  • Laat je werkgever weten waar je bent (het vakantieadres of het adres waar je wordt verpleegd). Zorg ervoor dat je bereikbaar bent voor je werkgever. Is je toestand ernstig? Waarschijnlijk willen zowel je werkgever als je collega’s dan graag op de hoogte gehouden worden. Geef ze daarom af en toe een update of vraag een reisgenoot om dat te doen.
  • Geef het door aan je werkgever als je weer beter bent. Net zoals je dat zou doen als je thuis bent.


Bronnen: RTL Nieuws en
Arboned

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?