Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Scholingsbudget blijft vaak onbenut

Scholingsbudget blijft vaak onbenut

Een groot deel van het beschikbare scholingsbudget voor werknemers wordt niet benut. Dat blijkt uit onderzoek van Algemene Werkgeversvereniging Nederland (AWVN) naar leren en ontwikkelen binnen organisaties.

Werkgevers vinden scholing heel belangrijk, blijkt uit het onderzoek. In bijna tachtig procent van de cao’s en arbeidsvoorwaardenregelingen staan afspraken over leren, ontwikkeling en scholing. De meeste werkgevers stellen jaarlijks een bedrag van tussen 500 euro en 1.000 euro per werknemer beschikbaar. Toch wordt volgens de ondervraagde werkgevers jaarlijks slechts 55 procent van de beschikbare opleidingsbudgetten benut.

Oorzaken

Oorzaken die in het onderzoek naar voren komen zijn:

1. De werkdruk. Werknemers voelen dat er te weinig tijd is om een opleiding te volgen. Daarbij speelt ook mee dat het combineren van werk en privé al veel van werknemers vraagt. Daardoor missen zij de tijd om een opleiding te volgen.

2. Werknemers vinden het lastig om te bepalen welke opleiding of cursus voor hen nuttig is om te volgen. Zij hebben onvoldoende zicht op de richting waarin zij zich moeten of willen ontwikkelen.

3. Verder ontbreekt bij sommige werknemers de motivatie voor het volgen van een opleiding. Dit kan komen door een eerdere (negatieve) leerervaring of doordat werknemers het nut van een opleiding niet inzien (‘Want het gaat toch goed zo?’). Soms speelt de leeftijd van werknemers hierbij een rol. Oudere werknemers lijken meer bezig met ‘het halen van de eindstreep’ dan met leren en ontwikkeling.

Waarom is scholing belangrijk?

Het belang van scholing moet niet worden onderschat. Werkgevers zijn niet alleen verplicht hun werknemers noodzakelijke scholing aan te bieden. Scholing draagt ook bij aan duurzame inzetbaarheid, doorstroom binnen de organisatie, employer branding en het behoud van personeel.
Het is daarom belangrijk opleiding en ontwikkeling een duidelijke plek te geven in de organisatie. Daarvoor is actie nodig op drie vlakken:

1. Organisatie
Leren en ontwikkelen moet ingebed zijn in de organisatie en aansluiten bij het (HR-)beleid en de bedrijfsstrategie.

2. Leidinggevenden
Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij scholing. Zij kunnen werknemers motiveren, bijvoorbeeld door opleiding en ontwikkeling terug te laten komen in individuele gesprekken. Ook zijn zij degenen die ruimte kunnen bieden voor opleiding en informeel leren.

3. Werknemers
Werknemers kunnen eigen regie nemen over hun loopbaan. Gesprekken met collega’s, coaches en mentoren spelen daarbij een rol.

Heb je scholingsbudget voor je werknemers beschikbaar, maar weet je niet hoe je dit het beste kunt inzetten? De specialisten van Sigma Personeelsdiensten denken graag met je mee. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?