Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Nieuwe cao metaal en techniek

Op 5 september j.l. is overeenstemming bereikt over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek (zijnde: cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, cao voor het Technisch Installatiebedrijf, cao voor het Carrosseriebedrijf, cao voor het Isolatiebedrijf en cao voor de Goud- en Zilvernijverheid). Inmiddels zijn deze afspraken definitief vastgesteld en aangemeld bij het ministerie van SZW met de vraag aan de minister om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Op 5 september j.l. is overeenstemming bereikt over een nieuwe cao in de Metaal en Techniek (zijnde: cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, cao voor het Technisch Installatiebedrijf, cao voor het Carrosseriebedrijf, cao voor het Isolatiebedrijf en cao voor de Goud- en Zilvernijverheid). Inmiddels zijn deze afspraken definitief vastgesteld en aangemeld bij het ministerie van SZW met de vraag aan de minister om de cao algemeen verbindend te verklaren.

Loonsverhoging

De looptijd is vanaf 1 juni 2019 tot en met 30 september 2021 (28 maanden). De volgende loonsverhogingen zijn afgesproken:

 • 1 december 2019         3,5% loonsverhoging
 • 1 juli 2020                       3,5% loonsverhoging
 • Februari 2021               eenmalig €306,- bruto (naar rato part-timepercentage)
 • 1 maart 2021                 0,93% loonsverhoging

Tevens zijn de tabellen voor 16 t/m 20 jaar aangepast en er is een nieuwe tabel voor BBL-leerlingen. Medewerkers hebben recht op de extra vakantie-uren vanaf 54 jaar.

Wijziging in het Generatiepact

Wat we extra onder de aandacht willen brengen is de wijziging in het Generatiepact. Deze regeling is in het leven geroepen met het doel de oudere medewerker door minder werken, gezond het pensioen te laten halen. Te zorgen dat meer jongeren een vaste baan krijgen, nieuwe energie komt in het bedrijf en er een gezondere balans komt tussen jong en oud.

De bestaande varianten in het Generatiepact worden gecontinueerd te weten:

 • 60-80-100% (60% werken; 80% loon; 100% pensioen)
 • 70-85-100% (70% werken; 85% loon; 100% pensioen)

Per 1 januari 2020 verandert de variant 80-90-100% (80% werken; 90% loon; 100% pensioen). Vanaf dan heeft een werknemer die 60 jaar of ouder is, het recht om van de variant 80-90-100% gebruik te maken.

De voorwaarden om hiervan gebruik te kunnen maken zijn:

 • De werknemer moet voor de ingangsdatum, tenminste 1 jaar in dienst zijn;
 • Deelname moet tenminste 6 maanden van te voren aangevraagd worden;
 • Als de medewerker een stuwmeer aan verlofuren (meer dan 296 uur) heeft, moet het meerdere boven 296 uur, in het halfjaar voor aanvang van het generatiepact opnemen. Als naar oordeel van de werkgever hieraan niet voldaan kan worden dan blijven de meerdere verlofuren op de datum van ingang generatiepact staan. De seniorenuren komen te vervallen;
 • Verzoek kan alleen geweigerd worden bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen;
 • Er moet een Aanvulling Arbeidsovereenkomst worden vastgelegd.
 • De medewerker moet tenminste 22,8 uur per week werkzaam blijven en er mag geen betaalde nevenactiviteiten worden verricht.
 • De extra vakantierechten voor oudere werknemers, zijn niet meer van toepassing.
 • De regeling vervalt op het moment dat er sprake is van een (deeltijd)pensioenuitkering.

Alle informatie omtrent de overeenstemming leest u in de PDF van Techniek Nederland: download hier

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?