Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

8 veelgestelde vragen over thuiswerken

8 veel gestelde vragen over thuiswerken (met juridisch gecheckte antwoorden)

Moet je als werkgever zorgen voor een goede thuiswerkplek als thuiswerken niet verplicht is en werknemers op kantoor kunnen werken? Dit overzicht geeft antwoord over HR-gerelateerde zaken die bij thuiswerken komen kijken. De antwoorden zijn juridisch gecheckt.

1. Ben je verplicht om het onderwerp werk-privébalans op te nemen in de RI&E?

In een RI&E moet je als werkgever alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart brengen. Je moet beleid voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen of te beperken (art. 3 lid 2 Arbowet). Het zorgen voor een goede balans tussen werk en privé is daar onderdeel van. Voor het opstellen van een effectief PSA-beleid is het nodig om een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Met een RI&E breng je de oorzaken van PSA in kaart (dat kan dus een slechte balans tussen werk en privé zijn).

2. Kun je medewerkers verplichten om pauze te nemen?

Vanuit de Arbeidstijdenwet hebben werknemers recht op de mogelijkheid om binnen de dienst pauze te nemen. Je kunt de werknemer hier op wijzen het kader van jouw instructiebevoegdheid.

3. Is een individuele thuiswerkovereenkomst verplicht of is dit een advies?

Een (individuele) thuiswerkovereenkomst is niet verplicht. Een werkgever is ook niet verplicht om thuiswerken toe te staan. Het is wel verstandig om – als je als werkgever toestaat om thuis te werken – een thuiswerkovereenkomst te sluiten, al is het maar zodat de afspraak met de werknemer vastgelegd is dat hij als hij thuiswerkt aan de arboregels voldoet.

4. Ben je verplicht om te zorgen voor een goede thuiswerkplek als thuiswerken niet verplicht is en er op kantoor gewerkt kan worden?

Ja, ook bij thuiswerken moet je zorgen voor een gezonde en veilige werkplek voor de werknemer. De thuiswerkplek moet aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer worden aangepast. Dit valt onder de ‘zorgplicht’ van de werkgever. Hoe ver je daarin precies gaat, hangt af van wat een werknemer je redelijkerwijs kan vragen. Het kan zo zijn dat het door omstandigheden niet redelijk is om dit van jou te verwachten.

5. Kan een werknemer eisen korter te werken voor hetzelfde loon?

De werknemer kan niet eisen dat hij/zij hetzelfde loon behoudt als er minder wordt gewerkt. De werknemer kan alleen een verzoek indienen in het kader van de Wet flexibel werken voor vermindering van de arbeidsduur. Als een werknemer in plaats van 40 uur voortaan 36 uur wil gaan werken, wordt de werknemer voor 36 uur beloond. Je kunt hier als werkgever wel afwijkende afspraken over maken.

6. Valt reistijd onder arbeidstijd en ben je verplicht reistijd te betalen?

In Nederland is het gebruikelijk dat reistijd voor woon-werkverkeer voor rekening van de werknemer is. Of reistijd toch gezien wordt als arbeidstijd waarover loon moet worden betaald, is meestal in de cao of arbeidsovereenkomst opgenomen. Hier kunnen werkgever en werknemer onderling afspraken over maken. Reistijd die wordt gemaakt tijdens het werk is altijd werktijd en moet dus worden doorbetaald. Reistijd van huis naar het werk en weer terug is geen werktijd en hoeft niet te worden betaald.

7. Wat is een ‘goede reden’ om het verzoek tot volledig thuiswerken af te wijzen voor een werkgever?

Je hoeft niet altijd aan een verzoek tot wijziging van de arbeidsplek toe te geven. Wel moet je daar een goede reden voor hebben en overleggen met je werknemer. Die ‘goede reden’ kan per werknemer verschillen. De reden kan zijn dat er werk is dat alleen op kantoor verricht kan worden, of dat de werkgever wil dat de werknemers elkaar op bepaalde tijden in het echt zien voor overleg.

8. Ben je verplicht om een vergoeding te geven als medewerkers weer naar kantoor gaan en er geen spullen meer ter beschikking worden gesteld?

De werkgever is verplicht middelen voor de thuiswerkplek te vergoeden of te verschaffen. Als er niet meer wordt thuisgewerkt hoeft er niets meer te worden vergoed en kunnen spullen weer worden ingenomen. Ook kan de thuiswerkvergoeding dan worden beëindigd. Houd wel rekening met de fiscale regels rond reiskosten en de thuiswerkvergoeding.

Heb je een vraag over thuiswerken die hierboven niet is beantwoord? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht