Sigma Personeelsdiensten

De redenen om ons in te schakelen zijn divers, maar meestal knelt of schuurt er iets. Heel duidelijk je vinger erop leggen, is lastig, maar dat er iets moet gebeuren is wél duidelijk. We zien vaak dat de organisatie, de processen of het systeem van functioneren en belonen aanpassing behoeven. Dat hoeft lang niet altijd een ingewikkeld of langdurig proces te zijn. ‘Aan de juiste knoppen draaien’ helpt je organisatie vooruit.

Effectiviteit van het werkgeverschap

Het succes van de organisatie wordt voor een groot deel bepaald door de effectiviteit van het werkgeverschap. Het op een juiste manier structureren, faciliteren en motiveren van medewerkers heeft een groot effect op het resultaat van een onderneming. We kunnen je helpen bij de ontwikkeling van medewerkers, de begeleiding van een werving en selectietraject, het ontwikkelen van een strategisch personeelsbeleid en bieden van organisatieadvies. Desgewenst brengen we samen de missie, visie en strategie van jouw bedrijf in kaart en borgen we deze, zodat alle neuzen dezelfde kant op staan. We adviseren niet alleen, maar steken ook graag de handen uit de mouwen. Dat doen we op projectbasis, maar we zijn ook inzetbaar voor interim HR-advies als (tijdelijke) extra ondersteuning voor jouw afdeling P&O.

Wil je meer weten over onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op!