Sigma Personeelsdiensten

Arbeidsrecht en ontslag

Medewerkers zijn de levensader van elk bedrijf. Maar wat als een medewerker niet (meer) naar behoren functioneert? Er sprake is van een ernstig verstoorde arbeidsrelatie? Of als je om economische redenen moet reorganiseren? Soms is ontslag dan onvermijdelijk. Of het nu gaat om individueel of collectief ontslag, in alle gevallen is het belangrijk om deze stap goed voor te bereiden. Het afscheid nemen van een werknemer (of groep werknemers) is namelijk niet eenvoudig. De wet- en regelgeving van het Nederlandse ontslagrecht is complex. Maar ook op menselijk vlak heeft het heel wat voeten in de aarde. Dit maakt het voor werkgevers lastig om op een goede manier met ontslag om te gaan. Hoe werkt bijvoorbeeld dossieropbouw? Welke stappen moet u zetten in het geval van grootschalig ontslag? En wat zijn de regels omtrent de transitievergoeding?

Een zorgvuldige voorbereiding

Het arbeidsrecht kent een gesloten ontslagstelsel. Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst alleen kunt beëindigen volgens de regels en voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit kan zijn van rechtswege, met wederzijds goedvinden, na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter. Als je niet of onvoldoende aan de regels voldoet, krijg je als werkgever geen toestemming om de werknemer te ontslaan of loop je het risico dat de kosten van het ontslag hoog oplopen. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om je aan de wet te houden en het proces goed en zorgvuldig voor te bereiden.

Belangenbehartiging bij ontslag

Onze arbeidsrechtjuristen staan voor je klaar bij ontslagprocedures, zowel bij de kantonrechter als via het UWV. Graag zijn we in een vroeg stadium betrokken. Elke zaak is uniek en verdient een advies op maat. Wij kunnen sparren en adviseren over de juiste route. Wij behartigen jouw belangen optimaal en zoeken steeds naar de beste oplossing. Waar mogelijk zorgen we er natuurlijk ook voor dat de verhouding met de betreffende medewerker(s) zo goed mogelijk blijft. Desgewenst doen wij de onderhandelingen voor je. Zo zorgen we samen voor een snelle en goede afwikkeling.

Heb je vragen of wil gebruik maken van onze ondersteuning bij een ontslagprocedure? Neem dan contact met ons op. Onze arbeidsrechtjuristen staan graag voor je klaar!