Sigma Personeelsdiensten

Het is altijd belangrijk een ontslag goed voor te bereiden. Het is namelijk niet zo eenvoudig om afscheid te nemen van een werknemer of een groep werknemers. Het arbeidsrecht kent een gesloten ontslagstelsel. Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst alleen kunt beëindigen volgens de regels en voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit kan zijn van rechtswege, met wederzijds goedvinden, na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter.

Samen goed en zorgvuldig voorbereiden

Als je niet of onvoldoende aan de regels voldoet, krijg je als werkgever geen toestemming om de werknemer te ontslaan en moeten werkgever en werknemer samen verder. Om dit te voorkomen, is het belangrijk om het proces goed en zorgvuldig voor te bereiden.

Wij behartigen jouw belangen

Onze arbeidsrechtjuristen helpen je bij ontslagprocedures, zowel bij de kantonrechter als via het UWV. Graag zijn we in een vroeg stadium betrokken. Elke zaak is uniek en verdient een advies op maat. Wij kunnen sparren en adviseren over de juiste route. In geval de dossieropbouw onvoldoende is, is het misschien mogelijk om via een vaststellingsovereenkomst en een vergoeding uit elkaar te gaan. Desgewenst doen wij de onderhandelingen voor je. Wij behartigen jouw belangen optimaal en zoeken steeds naar de beste oplossing.