Sigma Personeelsdiensten

Onze juristen kunnen je adviseren bij elke vorm van beëindiging van het dienstverband. Het is belangrijk om ons daar in een zo vroeg mogelijk stadium bij te betrekken. Elke beëindiging is uniek en verdient advies op maat. We gaan samen op zoek naar de beste oplossing, waarbij we ook de onderhandelingen met de werknemer (of zijn juridisch adviseur) kunnen voeren.

Betermelding langdurig zieke werknemer accepteren of niet

Ontslag op staande voet

Soms komt het voor dat je het dienstverband van een werknemer door zijn gedrag per direct wil beëindigen. Je kunt dan overgaan tot ontslag op staande voet. Dit is echter wel een ernstige maatregel met ingrijpende gevolgen. De werknemer treedt door ontslag op staande voet per direct uit dienst en heeft geen recht op een WW-uitkering. Omdat deze maatregel vergaande gevolgen heeft, stelt de wet hoge eisen aan een ontslag op staande voet.

Ondersteuning nodig bij een ontslagprocedure?

Beëindiging met wederzijds goedvinden

Wanneer jij en een werknemer gezamenlijk besluiten de arbeidsovereenkomsten te beëindigen, kunnen onze juristen je helpen bij het opstellen van een beëindigingsovereenkomst. Ze kunnen hierbij onderhandelen met de werknemer of zijn juridisch adviseur.

Einde arbeidsovereenkomst met toestemming van het UWV of de kantonrechter

Wanneer je als werkgever zonder instemming van de werknemer(s) toch afscheid wil nemen, moet je zorgvuldig te werk gaan. Het Nederlandse arbeidsrecht kent een gesloten ontslagstelsel. Dit zorgt ervoor dat je een arbeidsovereenkomst alleen kan beëindigen op gronden die in de wet- en regelgeving zijn opgenomen. Deze beëindiging gaat via het UWV of via de kantonrechter. Zij kunnen toestemming geven om de arbeidsovereenkomst te beëindigen als voldaan is aan de wettelijke gronden die daarvoor gelden.

Disfunctioneren

Wanneer je ontevreden bent over het functioneren van een werknemer, kan je de werknemer ontslaan op basis van disfunctioneren. Dit gaat niet van de één op de andere dag. Er moet een uitgebreid dossier zijn opgebouwd en de werknemer moet de kans hebben gekregen om zich te verbeteren. Het is handig om als werkgever een verbetertraject op te starten, waarbij duidelijk wordt opgeschreven welke stappen moeten worden genomen vanuit beide partijen. Ben je niet tevreden met het functioneren van een werknemer?

Neem contact op met één van onze juristen. Zij adviseren je graag over de inhoud van het traject en de juiste aanpak hierin.