Sigma Personeelsdiensten

In geval van een zieke werknemer ben je als werkgever verplicht alles in het werk te stellen om de zieke werknemer zo spoedig mogelijk aan de slag te laten gaan, bij jou of elders. Daarbij ben je de eerste twee jaar verplicht het loon door te betalen. Heb je te weinig aan re-integratie gedaan of daarbij niet de juiste procedures gevolgd? Dan kan het UWV besluiten dat je het loon van de zieke werknemer nog een jaar langer moet doorbetalen.

Wij nemen de rol van casemanager op ons

De wet- en regelgeving rond ziekte en arbeidsongeschiktheid is complex, met tal van vereisten en stappen waaraan je als werkgever moet voldoen. Is in jouw organisatie sprake van een langdurig zieke werknemer? Dan nemen wij in dat geval desgewenst de rol van casemanager op ons. We begeleiden en adviseren je. We voeren de regie en bewaken het proces, zodat je erop kunt vertrouwen dat je handelt conform alle wettelijke eisen. Dat is namelijk goed voor jou en beter voor je zieke werknemer.

Ontslag