Sigma Personeelsdiensten

Advies bij arbeidsongeschiktheid

Tijdens de ziekte van een werknemer moet je als werkgever verschillende stappen ondernemen. Dit kan een complex traject zijn. Hierbij kunnen wij je begeleiden en adviseren. Na twee jaar ziekte kan een werknemer, als er WIA is aangevraagd en het er niet naar uitziet dat de  werknemer binnen 26 weken in zijn functie kan terugkeren, worden ontslagen na toestemming van het UWV of door middel van een beëindigingsovereenkomst. Het UWV beoordeelt of je als werkgever hebt voldaan aan de wettelijke vereisten. De werknemer heeft bij beëindiging na ziekte recht op een transitievergoeding. Voor deze transitievergoeding kan je als werkgever compensatie krijgen van het UWV.

Ontslag

Conflictgevoelig

Rondom arbeidsongeschiktheid kunnen conflicten ontstaan met de werknemer, de arbodienst, het UWV of het re-integratiebedrijf. Wij staan je bij deze conflicten bij met advies. Daarnaast kunnen wij de procedure voor het krijgen van compensatie voor de transitievergoeding voor je uitvoeren.