Sigma Personeelsdiensten

De Wtl bestaat uit drie onderdelen:

  • Het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • De tegemoetkoming verhoging minimumjeugdloon (jeugd –LIV)
  • Het loonkostenvoordeel (LKV)

Toegevoegde waarde door optimaal sturen

Om een beroep te kunnen doen op het loonkostenvoordeel, heb je een zogeheten doelgroepverklaring nodig. Wij kunnen die voor je aanvragen bij het UWV en vanzelfsprekend ook de subsidieaanvraag voor je verzorgen. Maar wij doen meer. Onze toegevoegde waarde zit in de manier waarop wij je sturen om optimaal gebruik te kunnen maken van deze regelingen. We signaleren kansen tijdig en zijn proactief met ons advies.

Subsidie Praktijkleren

Daarnaast adviseren we je over de subsidie Praktijkleren. Deze subsidie is speciaal voor bbl-leerlingen en promovendi.