Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Stress- en burn-out coaching: leer stress te herkennen

burn-out coaching

Als werkgever wil je dat jouw werknemers zich goed voelenWerknemers die goed in hun vel zitten, helpen je organisatie verder. Toch is dit in de praktijk soms niet zo eenvoudig. Medewerkers kunnen uitvallen vanwege stress. Erg vervelend voor je medewerker, maar dit heeft ook impact op jouw organisatie. De symptomen van stress op tijd herkennen en ingrijpen is erg belangrijk en kan de gevolgen van verzuim beperken. Stress- en burn-out coaching kan je hierbij ondersteunen. 

Burn-out coaching: klachten signaleren 

Een gezonde hoeveelheid stress is geen probleem. Het kan zorgen voor meer creativiteit en productiviteit. Een op de drie werknemers ervaart een te hoge werkdruk. Te veel stress kan echter overlast geven bij je medewerkers en is een reden om op tijd actie te ondernemen.  

Stress kan zich zowel psychisch als fysiek uiten en de mate waarin dit zich uit verschilt per persoon. Fysieke klachten zijn onder andere terug te zien in slaapproblemen, maag- en darmproblemen en hartkloppingenPsychische klachten uiten zich in prikkelbaar zijn, emotionele buien en een laag zelfvertrouwen. Stress kan zich ook uiten in gedragsveranderingen zoals weer starten met roken, vaker te laat komen, meer fouten maken en kortaf reageren. 

Vaak leiden deze klachten tot een lagere productiviteit. Zie je de symptomen bij jouw medewerkers? Gdan het gesprek aan. Het is vaak een eerste stap door begrip te tonen. Jouw medewerker krijgt dan het gevoel er niet alleen voor te staan. Kies een goed moment om dit gesprek aan te gaan, hoe lastig zo’n gesprek ook kan zijn. Zie het als een startpunt om samen aan een oplossing te werken.  

Van stress naar burn-out

Het komt steeds vaker voor dat overmatige stress leidt tot een burn-out. Medewerkers vallen dan uit doordat hun lichaam aan de noodrem trekt. In de praktijk wordt vaak gedacht dat burn-out te maken heeft met medewerkers die ongemotiveerd zijn. Integendeel, een burnout komt vaker voor bij medewerkers die het maximale van zichzelf verlangen binnen hun werk en ten onder gaan aan die zelf opgelegde druk. 

Het omgaan met een burn-out vraagt begrip, maar vaak kan begeleiding en burn-out coaching helpen om de situatie te boven te komen. Dit kan bovendien zorgen voor een kortere uitval en voor betere re-integratie binnen het bedrijf. En daar profiteren alle partijen van. 

5 vragen over de nieuwe regels voor studiekosten vanaf 1 augustus 2022

Burn-out coaching

Wanneer je denkt dat een van je medewerkers met stress of burn-out te maken heeft, doe je er goed aan de hulp van een stress- en burn-out coach in te schakelen. Die heeft de kennis in huis om medewerkers te begeleiden en coachen en om tools te geven om het probleem aan te pakken. Dit alles met als uiteindelijke doel om ook hun werkzaamheden weer (volledig) op te pakken. 

Een eerste stap in een effectieve begeleiding is steeds het opsporen van de oorzaak of oorzaken. Van daaruit kan verder worden gewerkt aan een oplossing. Open communicatie, respect en vertrouwen zijn de basis in de burn-out coaching. 

In onze aanpak kijken we niet alleen naar een oplossing van het acute probleem. We leren ook om de signalen van stress te herkennen. Het leren om hier open over te communiceren en grenzen aan te geven is hierbij een onderdeelDat zorgt er tevens voor dat de huidige situatie geen belemmering meer vormt voor een verdere toekomst van de medewerker binnen het bedrijf. Ook helpt het om signalen tijdig te kunnen aanpakken om, in het kader van burn-out preventie, uitval in de toekomst te voorkomen.  

Burn-out coaching: geen stress over stress

Voor de werkgever is een burn-out kostbaar. De gemiddelde kosten worden geschat op zo’n €75.000, nog los van de indirecte gevolgen, zoals de impact op de rest van de organisatie. Daarnaast is het een onderwerp waar niet elke werkgever de kennis over in huis heeft.  

Bij Sigma Personeelsdiensten staan we voor alle zaken waarin een organisatie met het personeel is verbonden. Met specialisten op het gebied van stress- en burn-out coaching staan we graag klaar om werkgevers en werknemers te begeleiden. We werken zowel aan burn-out preventie als aan begeleiding bij stress en burn-out klachten. Wil je een effectieve aanpak voor verzuim? In een vrijblijvend kennismakingsgesprek vertellen we je graag over onze mogelijkheden. Neem gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht