Sigma Personeelsdiensten

Sociaal verzekeringsrecht

Sociale zekerheid zorgt ervoor dat mensen die (tijdelijk) niet in staat zijn om te werken, alsnog inkomen krijgen. De sociale verzekeringen die van belang zijn voor de werknemer zijn vooral QIA, WW en ZW.

Soms werken werknemers voor korte of langere tijd in het buitenland. Dit heeft gevolgen voor bovenstaande verzekeringen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van de persoonlijke situatie van de werknemer, de organisatie waarvoor en het land waarin de werknemer gaat werken. Het is belangrijk om vooraf advies over deze zaken in te winnen. Bereid je goed voor als een buitenlandse werknemer bij jouw bedrijf komt werken. Houd hierbij rekening met:

  • Belastingen
  • Sociale zekerheid
  • Werk- en immigratievergunningen

Onze juristen hebben kennis over deze diverse vormen van sociaal verzekeringsrecht en adviseren je hier graag bij!

Medezeggenschap (OR en personeelsvertegenwoordiging)

Wanneer je bedrijf meer dan 50 werknemers in dienst heeft, bestaat de wettelijke verplichting tot instelling van een ondernemingsraad. Het kan best lastig zijn om een ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging (bij minder dan 50 werknemers) in te stellen. Onze juristen staan je bij in het proces bij het aanstellen van een medezeggenschapsorgaan.

Daarnaast adviseren wij over voorgenomen besluiten en beoordelen of deze besluiten moeten worden voorgelegd aan de ondernemingsraad. We adviseren je wanneer er een geschil met de personeelsvertegenwoordiging bestaat.

 

Grensoverschrijdend gedrag

Een actueel onderwerp binnen het arbeidsrecht is grensoverschrijdend gedrag. Wat moet je als werkgever doen als er zoiets voorkomt binnen jouw organisatie? En wat voor beleid moet je voeren om dit soort gedrag te voorkomen? Hierover kunnen wij adviseren en een beleid opstellen.

 

Overgang van onderneming

Wanneer je een bedrijf overneemt of jouw bedrijf overgenomen wordt, heeft dit arbeidsrechtelijke gevolgen. Als overnemer ben je namelijk verplicht om de werknemers van het bedrijf dat je overneemt ook over te nemen. Daarnaast zijn er bij het bedrijf dat je overneemt vaak andere arbeidsvoorwaarden afgesproken met die werknemers. Om deze reden is het goed om je hier vooraf over te laten adviseren.