Sigma Personeelsdiensten

Het arbeidsrecht kent een gesloten ontslagstelsel. Dit betekent dat je een arbeidsovereenkomst alleen kunt beëindigen volgens de regels en voorwaarden die in de wet zijn opgenomen. Dit kan zijn van rechtswege, met wederzijds goedvinden, na toestemming van het UWV of door ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter.

Gedegen voorbereiding

Ontslag vergt een gedegen voorbereiding. Wij begeleiden je en zorgen ervoor dat je de juiste procedures volgt. Dit is belangrijk om financiële risico’s te vermijden. Om dit zo goed mogelijk te doen, zijn we graag in een vroeg stadium betrokken. We beoordelen de dossieropbouw en ondersteunen je desgewenst bij het voeren van de gesprekken met de desbetreffende medewerker(s). Indien van toepassing, kunnen we het ontbindingsverzoek bij de kantonrechter indienen. Is sprake van ontslag op bedrijfseconomische gronden, dan volgt een procedure bij het UWV. Deze procedure kunnen we ook volgen als een medewerker langer dan twee jaar arbeidsongeschikt is.

Samen stappen zetten

Het komt regelmatig voor dat de dossieropbouw onvoldoende is. In dat geval is het wellicht mogelijk om via een vaststellingsovereenkomst uit elkaar te gaan. Onze arbeidsrechtjurist kan dan als jouw gemachtigde onderhandelen met de gemachtigde van de medewerker. Vanzelfsprekend is een belangrijke voorwaarde dat er sprake is van vertrouwen tussen jou en onze arbeidsrechtjurist.

Meerdere werknemers

Ook situaties waarbij sprake is van een ontslag van meerdere medewerkers kan onze arbeidsrechtjurist goed begeleiden. Je kunt hierbij denken aan het stopzetten van een afdeling of vestiging, het verplaatsen van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel of zelfs aan bedrijfsbeëindiging. Wij begeleiden deze trajecten stap voor stap en geven hier op de juiste manier vorm aan.

Aandacht van begin tot eind

Niet alleen de instroom van medewerkers moet je managen, maar óók de uitstroom. Bij Sigma zijn we overtuigd van de noodzaak van effectief werkgeverschap in alle stadia van je werkgeverschap. Alleen zo kun je als organisatie succesvol zijn. Wij beschikken over een team van specialisten. Ze zijn persoonlijk en dichtbij en adviseren, ondersteunen en ontzorgen je op alle aspecten van jouw werkgeverschap.

Bekijk onze diensten