Sigma Personeelsdiensten

Soorten arbeidsvoorwaarden

Er zijn twee soorten arbeidsvoorwaarden te onderscheiden: primaire en secundaire. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover werkgevers en werknemers altijd afspraken maken. De primaire arbeidsvoorwaarden raken de kern van de arbeidsovereenkomst. Dit zijn bijvoorbeeld loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen.

Met secundaire arbeidsvoorwaarden worden aanvullende zaken bedoeld, zoals regelingen rondom opleidingskosten, een zakelijke telefoon en pensioenregeling.

CAO-RECHT

In cao’s kan worden afgeweken van de rechten die volgen uit de wet. Dit kan van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast kan het lastig zijn om te bepalen welke cao op jouw bedrijf van toepassing is en hoe deze cao moet worden geïnterpreteerd. Wij kunnen je adviseren over de toepasbaarheid van een cao, de interpretatie ervan en wat bepaalde arbeidsvoorwaarden precies betekenen.

Als er geen cao van toepassing is, helpen onze juristen je bij het opstellen van een reglement en personeelshandboek.

Bijzonder beding in een arbeidsovereenkomst

Het komt vaak voor dat een werkgever wil voorkomen dat een werknemer bij de concurrent gaat wreken en daarom een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst opneemt. Het komt ook voor dat een werkgever een regeling met betrekking tot scholing wil treffen. In de wet zijn aan het opnemen van zulke bijzondere bedingen een aantal vereisten gesteld. Onze juristen adviseren je over de opname van een bijzonder beding in de arbeidsovereenkomst en kunnen deze voor je opstellen.

Typen contracten

Er zijn verschillende typen contracten: contracten voor bepaalde tijd, contracten voor onbepaalde tijd, min-max-uren contracten en oproepcontracten. Het verschilt per situatie welk contract het meest passend is. Daarnaast is bij bepaalde type contracten een bepaalde lengte (looptermijn) vastgesteld en hoe vaak je deze mag aanbieden. Wij adviseren je over het kiezen van het juiste contract en wat hier de voor- en nadelen van zijn.