Sigma Personeelsdiensten

We onderscheiden twee soorten arbeidsvoorwaarden: primaire en secundaire. Primaire arbeidsvoorwaarden zijn de zaken waarover werknemers en werkgevers altijd afspraken maken, zoals het loon, arbeidsduur, werktijden en vakantiedagen. Onder secundaire arbeidsvoorwaarden vallen alle beloningen die je bovenop het loon geeft. Daarbij kun je denken aan een auto of een laptop van de zaak, verlofregelingen en pensioen.

Risico op loonvordering voorkomen

Onze arbeidsrechtjuristen zijn je van dienst bij het opstellen van de juiste arbeidsvoorwaarden. Daarbij gaan zij na of je onder een bepaalde cao valt. Dat is belangrijk om het risico op loonvordering in de toekomst te voorkomen. We informeren je over de mogelijkheden en wijzen je op risico’s en de consequenties daarvan.

Personeelshandboek als praktisch naslagwerk

Is er geen sprake van een cao, dan kun je een beroep op ons doen bij het maken van een personeelshandboek. Dit zijn praktische naslagwerken waarin je werknemers precies kunnen nalezen welke afspraken jullie hebben gemaakt, bijvoorbeeld op het gebied van vakantiedagen, buitengewoon verlof, overwerktoeslag en onkostenvergoedingen.