Sigma Personeelsdiensten

Sigma Pensioen & Inkomen B.V. heeft een vergunning als financiële dienstverlener voor het adviseren en bemiddelen in pensioen- en inkomensverzekeringen op basis van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’). Daartoe is zij ingeschreven bij de AFM onder nummer 12040772.

Pensioen

Download de vergelijkingskaart behorende bij deze werkzaamheden. De vergelijkingskaart is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.

Vermogen opbouwen

Download de vergelijkingskaart behorende bij deze werkzaamheden. De vergelijkingskaart is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.

Risico’s afdekken

Download de vergelijkingskaart behorende bij deze werkzaamheden. De vergelijkingskaart is opgesteld in lijn met de richtlijnen die worden gesteld conform de Wft met het doel diensten van verschillende aanbieders te kunnen vergelijken.