Sigma Personeelsdiensten
Team Pensioen & Inkomen

Onafhankelijk pensioenadvies

Beloning of verzorging; wat jouw beweegredenen ook zijn, een goede pensioenregeling is een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde voor je werknemers. Sommige werkgevers zijn verplicht zich aan te sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Ook voor wie die verplichte deelname niet geldt, is een goede pensioenregeling een serieuze overweging waard. Het regelen van een goed werknemerspensioen vinden de meeste werkgevers ingewikkeld, en dat is het ook. Dat doe je daarom het beste samen met een professionele pensioenadviseur. Je kunt dan vertrouwen op onafhankelijk pensioenadvies. Oók ondernemingsraden hebben baat bij onafhankelijk pensioenadvies. Een pensioenadviseur helpt om de pensioenen goed te regelen, in nauwe samenspraak met de werkgever. De nieuwe Wet Toekomst Pensioenen bewijst eens te meer hoe belangrijk ondersteuning is bij deze ingewikkelde materie. Met deze wet wordt het pensioenstelsel grondig herzien. Gelet op de consequenties voor jouw bedrijf is tijdig, deskundig pensioenadvies raadzaam.

Benieuwd wat we voor jou of voor jouw organisatie kunnen betekenen? Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende kennismaking!

Vrijblijvend kennismaken
Wet Toekomst Pensioenen

Onze pensioenadviseurs ontzorgen

Wil je een pensioenregeling voor je medewerkers opzetten of wil je de huidige regeling wijzigen? Heb je discussie met het bedrijfstakpensioenfonds of vraagt de ondernemingsraad om advies of begeleiding? De pensioenadviseurs van Sigma Pensioen & Inkomen blinken uit in onafhankelijk, praktisch en duidelijk pensioenadvies. Zij ontzorgen en adviseren je bij alle mogelijke pensioenvraagstukken. We hechten daarbij waarde aan goede communicatie. Dat betekent dat we de ingewikkelde materie, wat pensioenen nu eenmaal zijn, in heldere taal uitleggen aan jou en je medewerkers. We bieden meerwaarde door onze directe samenwerking met diverse partijen. Daardoor kunnen wij snel en correct relevante gegevens uitwisselen tussen jouw (personeels)administratie en de pensioenuitvoerder.