Sigma Personeelsdiensten

Ik heb (tijdelijk) onvoldoende werk voor mijn personeel. Kan ik werktijdverkorting voor mijn werknemers aanvragen?

De regeling werktijdverkorting is gestopt. Daarvoor in de plaats kunt u binnenkort een aanvraag doen bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Via deze regeling kunt u een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van UWV een voorschot ontvangen.

Mijn werknemer werkt vanuit huis maar is niet volledig inzetbaar door de opvang van zijn/haar kind(eren). Wat nu?

Hoe u hier als werkgever mee om kan gaan is afhankelijk van de specifieke situatie. Lees hier meer over alle opties inzake verlof in deze situatie.

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus?

Als een werknemer zich als gevolg van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte. Ook wanneer een werknemer zich niet ziek meldt omdat de klachten beperkt zijn maar ook niet naar werk kan komen in verband met quarantaine, heeft de werknemer recht op loon. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

Mijn werknemer zit vanwege besmetting met het coronavirus in quarantaine of isolatie op zijn/haar vakantiebestemming. Moet het loon doorbetaald worden?

Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Mijn personeel in het buitenland kan niet naar het werk komen. Moet ik hen doorbetalen?

Als het gaat om personeel dat niet naar het werk kan komen door verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van het lokale arbeidsrecht af welke regels precies gelden.

Kan een werknemer besluiten om thuis te blijven?

Het is mogelijk dat een werknemer zich meldt met het verzoek om thuis te blijven omdat de medewerker vreest om besmet te raken op het werk. Kan een werknemer in deze gevallen besluiten om thuis te blijven? Het antwoord is in beginsel nee. Enkel als er sprake is van concrete feiten en omstandigheden die deze vrees onderbouwen kan dit toegestaan zijn.

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?

Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers tot en met 20 mei 2020 zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?

Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur. Gelden er voor mij andere maatregelen?

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, de politie en openbaar vervoer blijven functioneren, is de oproep dat u en uw werknemers naar het werk blijven komen (zolang er geen sprake is van klachten).

Wat gebeurt er als er (mogelijk) sprake is van besmetting op de werkplek?

Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Kan/mag mijn personeel nog reizen voor het werk?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders vanaf nu om de komende tijd alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Dat komt door de impact die buitenlandse overheidsmaatregelen kunnen hebben op Nederlandse reizigers.

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.