Sigma Personeelsdiensten

Ik heb (tijdelijk) onvoldoende werk voor mijn personeel. Kan ik werktijdverkorting voor mijn werknemers aanvragen?
De regeling werktijdverkorting is gestopt. Je kunt een aanvraag doen bij het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Via deze regeling kun je een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers ontvangen.

Mijn bedrijf ligt door de coronacrisis stil en zit in financiële problemen, wat kan ik doen?
Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting (en diverse andere belastingen). Er zijn daarnaast diverse (andere) fiscale versoepelingen en financiële steunmaatregelen ingesteld om organisaties te ondersteunen. Informeer bij jouw financieel adviseur naar de mogelijkheden. 

Wat voor invloed heeft de coronacrisis op de loonheffing?
Corona zorgt ervoor dat we, waar mogelijk, thuis werken. Je gaat als werkgever wellicht ervoor zorgen dat jouw werknemers thuis kunnen werken door voor het benodigde materiaal te zorgen. En wat doe je eigenlijk met de vergoedingen voor het woon-werk verkeer? Mogelijk heb je een werknemer in dienst die over de grens woont, waar moet je dan op letten? In dit artikel hebben wij de belangrijkste zaken voor je op een rij gezet. 

Mijn werknemers werken thuis, heeft dit invloed op de onbelaste reiskostenvergoeding?
Vanwege de coronacrisis  mag de onbelaste reiskostenvergoeding voor medewerkers die thuiswerkten ongewijzigd doorlopen. De vaste reiskostenvergoeding mag dus worden doorbetaald ook al reist de medewerker momenteel niet naar de werkplek. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de reiskostenvergoeding al vaststond vóór 13 maart 2020. De tijdelijke goedkeuring voor het doorlopen van de vaste reiskostenvergoeding is vanwege de langer durende crisis al meermaals door het kabinet verlengd. Op dit moment loopt de regeling tot 1 oktober 2021.

Mijn werknemer werkt vanuit huis maar is niet volledig inzetbaar door de opvang van zijn/haar kind(eren). Wat nu?
Hoe u hier als werkgever mee om kan gaan is afhankelijk van de specifieke situatie. Lees hier meer over alle opties inzake verlof in deze situatie.

Heeft een werknemer recht op loon na besmetting met het coronavirus?
Als een werknemer zich als gevolg van het coronavirus ziek meldt, dan heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte. Ook wanneer een werknemer zich niet ziek meldt omdat de klachten beperkt zijn maar ook niet naar werk kan komen in verband met quarantaine, heeft de werknemer recht op loon. Soms kunt u voor uw werknemer een Ziektewet-uitkering aanvragen bij UWV.

Mijn werknemer zit vanwege besmetting met het coronavirus in quarantaine of isolatie op zijn/haar vakantiebestemming. Moet het loon doorbetaald worden?
Uw werknemer is ziek en u moet in principe het loon doorbetalen. De dagen dat uw werknemer ziek is gelden niet als vakantie-, maar als ziekteverlofdagen.

Mijn personeel in het buitenland kan niet naar het werk komen. Moet ik hen doorbetalen?
Als het gaat om personeel dat niet naar het werk kan komen door verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege corona, dan is de kans groot dat u hen moet doorbetalen. Het hangt echter van het lokale arbeidsrecht af welke regels precies gelden.

Kan een werknemer besluiten om thuis te blijven?
Het is mogelijk dat een werknemer zich meldt met het verzoek om thuis te blijven omdat de medewerker vreest om besmet te raken op het werk. Kan een werknemer in deze gevallen besluiten om thuis te blijven? Het antwoord is in beginsel nee. Enkel als er sprake is van concrete feiten en omstandigheden die deze vrees onderbouwen kan dit toegestaan zijn.

Moet ik mijn werknemers thuis laten werken?
Het advies aan u, als werkgever, is om werknemers zo veel mogelijk thuis te laten werken. Daarnaast is de oproep aan u om de werktijden van uw werknemers zo veel mogelijk te spreiden.

Kan ik mijn werknemers de toegang tot de werklocatie/kantoor weigeren?
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Afhankelijk van de situatie kan de toegang weigeren tot de werkplek daarbij horen.

Ik ben een werkgever binnen de vitale infrastructuur. Gelden er voor mij andere maatregelen?
Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, de politie en openbaar vervoer blijven functioneren, is de oproep dat u en uw werknemers naar het werk blijven komen (zolang er geen sprake is van klachten).

Wat gebeurt er als er (mogelijk) sprake is van besmetting op de werkplek?
Voor elke werkplek geldt dat een protocol van GGD in werking treedt als door contacten van de werknemers de kans bestaat op besmetting op de werkplek. Dat protocol bepaalt welke maatregelen worden genomen.

Kan/mag mijn personeel nog reizen voor het werk?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft per land een reisadvies uit. In sommige gevallen mag er alleen naar het buitenland worden gereisd als deze reis strikt noodzakelijk is. Moet uw werknemer op zakenreis naar het buitenland? Controleer dan voorafgaand of reizen naar dit land is toegestaan en of in het reisadvies van het land staat of een reiziger verplicht is om negatieve COVID-19-testuitslag en verklaring te (kunnen) laten zien bij aankomst en/of terugkomst in Nederland.

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.