Sigma Personeelsdiensten

Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. Bij de berekening van de hoogte van de subsidie voor het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 wordt gerekend met een percentage van maximaal 90% omzetverlies.

Lees hier de meest recente berichtgeving over deze regeling →

TOFA

De Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA) was bedoeld voor flexwerkers die door de coronacrisis minimaal de helft van hun inkomsten waren kwijtgeraakt en die geen uitkering konden krijgen. Je kunt geen tegemoetkoming TOFA meer aanvragen. De aanvraagperiode liep tot en met 26 juli 2020.

Uitstel betaling loonbelasting

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Belastingen waarvoor je uitstel krijgt, hoef je dus (op dit moment) niet te betalen. Let op: je moet wel gewoon op tijd je aangifte blijven doen. Het bijzonder uitstel van belastingen is verlengd tot eind januari 2022. Gemaakte afspraken met België en Duitsland over belastingheffing van grenswerkers zijn verlengd tot eind maart 2022.

Vaker lage WW-premie toepassen door coronacrisis

De regels voor toepassing van de lage WW-premie zitten de praktijk in de weg tijdens de bijzondere omstandigheden van deze coronacrisis. Daarom hoeft geen enkele werkgever over het jaar 2020 en 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen bij overwerk. Lees verder…

Via onze kennisbank houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor jouw belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.