Sigma Personeelsdiensten

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.

Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. De NOW vervangt per direct de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv). De  regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers, op een snellere wijze financieel tegemoet te komen dan dat de wtv-regeling dit toelaat.

De NOW 4e tranche kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021
De NOW over de periode 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021 was opgedeeld in drie periodes van 3 maanden en de NOW zou bij iedere periode verder worden afgebouwd. Dit afbouwpad wordt nu verlaten en dat brengt de volgende wijzigingen met zich mee:

  • Het vergoedingspercentage van de loonkosten zou in het 1e kwartaal van 2021 aanvankelijk 80% (eerst zelfs 70%) en in het 2e kwartaal nog maar 60% bedragen maar dat wordt voor beide kwartalen verhoogd tot 85%.
  • Aanvankelijk moest de omzetdaling ook minimaal 30% bedragen, maar dat wordt voor beide kwartalen verlaagd tot 20%.
  • Voor werknemers zou nog maximaal 1x het maximale dagloon voor vergoeding in aanmerking komen. Voor beide kwartalen bedraagt dit nu 2x het maximale dagloon, net zoals bij eerdere NOW-periodes.
  • De loonsom over januari, februari en maart 2021 mag maar 10% lager zijn dan over juni 2020 (of 7e periode bij 4-wekenverloning), waar eerst een grotere daling was toegestaan.
  • De NOW 4e tranche (loonkosten over 1e kwartaal 2021) kan worden aangevraagd vanaf 15 februari 2021.

De meetperiode voor de omzetdaling moet beginnen op 1 januari, 1 februari of 1 maart 2021. Als ook NOW 3e tranche is aangevraagd moet de meetperiode van de 4e tranche aansluiten op de meetperiode van de 3e tranche.

Geen versobering en extra openstelling NOW 3
Op maandag 14 december is de volledige lockdown in Nederland afgekondigd. Als gevolg zullen nog meer ondernemers geconfronteerd worden met een omzetdaling. Het aanvraagloket voor de NOW 3 is daarom tijdelijk weer opengesteld. De NOW 3 zal daarnaast voorlopig toch niet worden versoberd. Lees verder…

Definitieve voorwaarden NOW 3.0 bekend
Per 1 oktober 2020 geldt de NOW 3.0. Deze bestaat uit drie tijdvakken van drie maanden, tot 1 juli 2021. De aanvraag voor de derde variant begint op 16 november 2020 en duurt tot en met 13 december 2020. De NOW3-steun over negen maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70%, naar 60%. Lees verder…

Uitstel betaling loonkosten

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Lees verder…

Vaker lage WW-premie toepassen door coronacrisis

De regels voor toepassing van de kersverse lage WW-premie zitten de praktijk in de weg tijdens de bijzondere omstandigheden van deze coronacrisis. Daarom heeft het kabinet in het noodpakket een tijdelijke versoepeling met betrekking tot overwerk aangekondigd.  Lees verder…

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.