Sigma Personeelsdiensten

Let op: voor sommige maatregelen zijn nog niet alle details en de exacte voorwaarden bekend. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.

Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Vanuit het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW) kunnen werkgevers compensatie krijgen voor loonkosten van werknemers. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. De NOW vervangt per direct de reeds bestaande Werktijdverkorting regeling (wtv). De nieuwe regeling maakt het mogelijk om meer werkgevers, op een snellere wijze financieel tegemoet te komen dan dat de wtv-regeling dit toelaat.

Verlenging van de NOW (NOW 3)
De tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven met een substantiële omzetdaling wordt gehandhaafd voor een periode van drie keer drie maanden. Dit betekent dat de NOW doorloopt tot en met juni 2021. De NOW 3.0 wordt echter stapsgewijs soberder. Ieder kwartaal worden de eisen wat betreft de omzetdaling stapsgewijs aangescherpt. Tevens wordt de hoogte van de tegemoetkoming verder afgebouwd. De verplichting voor werkgevers die NOW aanvragen om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op uitkeren van dividend en bonusuitkeringen. Lees verder…

Aanpassing huidige NOW-regeling (NOW 1)
De NOW-regeling wordt voor de derde keer gewijzigd. De wijzigingen in de NOW-regeling moeten onder meer een oplossing bieden voor bedrijven met een seizoenspatroon en bedrijven die net zijn overgenomen of van rechtsvorm zijn gewijzigd. Ook worden incidentele beloningen uit januari 2020 voortaan niet meer meegeteld. Lees verder…

Definitieve voorwaarden NOW 2 bekend
Op 20 mei maakte het kabinet bekend dat de NOW-regeling met vier maanden zou worden verlengd (NOW 2). Via NOW 2 kunnen werkgevers die minimaal 20% omzetverlies verwachten wederom aankloppen bij het UWV voor een tegemoetkoming in de loonkosten. Hoewel er al redelijk wat over de nieuwe NOW bekend was, is de regeling inmiddels officieel gepubliceerd en zijn nu de exacte voorwaarden van NOW 2 nu bekend. Lees verder…

Uitstel betaling loonkosten

Werkgevers die kunnen aantonen dat zij in financiële problemen komen als gevolg van het coronavirus, kunnen tijdelijk uitstel van betaling krijgen voor de loonbelasting. Ook vennootschapsbelasting, omzetbelasting en inkomstenbelasting hoeven dan tijdelijk niet te worden afgedragen. Lees verder…

Vaker lage WW-premie toepassen door coronacrisis

De regels voor toepassing van de kersverse lage WW-premie zitten de praktijk in de weg tijdens de bijzondere omstandigheden van deze coronacrisis. Daarom heeft het kabinet in het noodpakket een tijdelijke versoepeling met betrekking tot overwerk aangekondigd.  Lees verder…

Drie maanden extra de tijd voor addendum lage WW-premie

Werkgevers krijgen drie maanden langer de tijd om ervoor te zorgen dat hun administratie voldoet aan de eisen voor het toepassen van de lage WW-premie. Van 1 januari tot 1 april 2020 mogen zij zonder addendum tóch de lage premie toepassen voor werknemers met een vast contract. Lees verder…

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan.