Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zo vraag je de definitieve berekening (vaststelling) NOW aan

Als werkgever moet je de definitieve vaststelling van de NOW zelf aanvragen bij UWV. Heb je een te hoog voorschot ontvangen, dan moet je dit deel terugbetalen. Als je te weinig subsidie ontvangen hebt volgt een nabetaling.

Let op! De definitieve berekening moet je voor elke NOW-periode apart aanvragen bij UWV.

Stap 1. Gegevens verzamelen

Verzamel voor het invullen van het aanvraagformulier de volgende gegevens:

 • Bedrijfsgegevens: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, KvK-nummer, gegevens contactpersoon.
 • Het loonheffingennummer waarvoor je een tegemoetkoming hebt ontvangen. Voor ieder loonheffingennummer moet je een aparte aanvraag indienen.
 • De hoogte van het bedrag dat je als voorschot hebt ontvangen.
 • Het werkelijke percentage omzetverlies in de periode die is opgegeven bij de aanvraag.
 • Het rekeningnummer en de tenaamstelling. Dit rekeningnummer wordt gebruikt voor de nabetaling. Het rekeningnummer moet afkomstig zijn uit een van de SEPA-landen. Dat zijn alle landen van de Europese Unie, plus Andorra, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.
 • Een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding). Dit is een afschrift van de bankrekening die hierboven wordt genoemd. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn.
 • In bepaalde gevallen: een accountants- of derdenverklaring.

NOW-1 en NOW-2

Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 20.000 voorschot/ € 25.000 definitieve subsidie Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€ 25.000 (20.000 voorschot) < € 125.000 (100.000 voorschot) Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€ 125.000 (100.000 voorschot) < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij (ongeacht subsidiebedrag) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N) IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)


NOW-3 en NOW-4

Subsidiebedrag Organisatie die niet voldoet aan criteria controleplicht Organisatie die voldoet aan criteria controleplicht
Tot € 40.000 Geen aanvullende verklaring benodigd Geen aanvullende verklaring benodigd
€ 40.000 < € 125.000 Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek Derdenverklaring, geen accountantsonderzoek
€ 125.000 < € 375.000 I. Aan assurance verwante opdracht, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 4415N) III. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N)
>= € 375.000 II. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) IV. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)
Aanvraag niveau werkmaatschappij Subsidiebedrag < € 375.000: IIIa. Assurance-opdracht met beperkte mate van zekerheid, inclusief aanvullende werkzaamheden (NVCOS Standaard 3900N) Subsidiebedrag >= € 375.000: IVa. Assurance-opdracht met redelijke mate van zekerheid (NVCOS Standaard 3900N)

 

De NOW-5 en NOW-6 zijn nog niet meegenomen in dit overzicht. Voor deze NOW-regelingen kan je nog geen definitieve vaststelling aanvragen. De schema’s worden wanneer mogelijk aangevuld.

Op simulatienow.nl kan je als werkgever zelf een inschatting maken hoe hoog het definitieve subsidiebedrag wordt.

Als je in de derde, vierde, vijfde of zesde tranche (NOW-3 eerste, tweede en derde aanvraagperiode of NOW-4) subsidie hebt aangevraagd, dan mag de accountant deze periodes gecombineerd controleren. De accountant moet wel rekening houden met de aparte voorwaarden die gelden voor elke aanvraagperiode. Meer informatie vind je via de helpdesk van de NBA.

Stap 2. Aanvraagformulier definitieve berekening NOW insturen

De openingsperiode van het vaststellingsloket NOW ziet er per NOW-periode als volgt uit:

 • NOW-2, NOW-periode 2: 15 maart 2021 t/m 31 maart 2022
 • NOW-3, NOW-periode 3: 4 oktober 2021 t/m 22 februari 2023
 • NOW-3, NOW-periode 4: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-3, NOW-periode 5: 31 januari 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-4, NOW-periode 6: 31 maart 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-5, NOW-periode 7: 1 juni 2022 t/m 22 februari 2023
 • NOW-6, NOW-periode 8: 3 oktober 2022 t/m 3 juni 2023

De definitieve berekening van de NOW vraag je aan bij UWV via een speciaal aanvraagformulier.

Een aanvraag indienen voor de definitieve berekening van de NOW-1 is niet meer mogelijk. Dit kon tot en met 31 oktober 2021. Ben je als werkgever vergeten om de vaststelling van de NOW-1 aan te vragen, dan vordert UWV het volledige voorschot terug. Je ontvangt van UWV in dat geval een brief. Hierin staat wat je kunt doen om te voorkomen dat je het voorschot volledig moet terugbetalen.

Stap 3. Beslissing UWV op aanvraag definitieve berekening NOW

UWV beslist binnen 12 weken, maar uiterlijk binnen 52 weken na de vaststellingsaanvraag. Op basis van de beslissing bepaalt UWV of je een (deel van) het voorschot moet terugbetalen of dat er nog een nabetaling volgt. Het kan ook zijn dat het ontvangen voorschot gelijk is aan je definitieve tegemoetkoming. UWV stuurt de beslissing per post.

Te veel ontvangen bedragen moet je per aanvraagperiode apart terugbetalen. Het is mogelijk om online of telefonisch een terugbetalingsregeling af te spreken.

Stap 4. Niet eens met definitieve berekening NOW?

Je kunt bezwaar maken tegen de beslissing over de definitieve berekening van de NOW. Het bezwaar moet je binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat, maken. Je kunt online bezwaar maken via uwv.nl/bezwaar of het werkgeversportaal. Kies in het laatste geval voor kantoor ‘B&B NOW’. Zet in je bezwaarschrift altijd je telefoonnummer. En stuur een kopie mee van de brief waartegen je bezwaar maakt. UWV beslist meestal binnen 12 weken of neemt contact op als het langer duurt. Het is niet meer mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing t.a.v. de NOW-1. Heb je hier vragen over, dan kun je contact opnemen met UWV Telefoon NOW.

Hulp nodig?

Heb je vragen over het aanvragen van de definitieve berekening (vaststelling) NOW? Neem dan contact met ons op. Onze specialisten denken graag met je mee!

naar inspiratie overzicht