Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Het coronavirus en omgang met verlof

corona en verlof

Door de sluiting van scholen en kinderopvangcentra zoeken werknemers naar oplossingen voor hun kinderen en het werk. Wat als zij hierdoor niet (volledig) hun werk (thuis) kunnen voortzetten? Medewerkers moeten dan mogelijk vakantie- of verlofdagen opnemen. Hoe gaat u als werkgever met deze omstandigheden om zonder al te grote financiële schade op te lopen? Wij hebben de opties inzake verlof voor u op een rij gezet.

Vakantiedagen

Hoofdregel is dat een werkgever de vakantie van de werknemer moet vaststellen conform de wensen van de werknemer. De werknemer bepaalt in eerste instantie dus of, wanneer en hoelang hij vakantie opneemt.  Een werkgever mag zijn werknemers natuurlijk vragen om in de komende tijd zoveel mogelijk verlofdagen op te nemen. Het eenzijdig verplichten om verlofdagen op te nemen kan een werkgever niet.

Opname tijd-voor-tijd uren

Tijd-voor-tijd uren zijn extra uren die zijn gemaakt door de werknemer in opdracht van de werkgever in de periode dat extra werk aanwezig was. Opname van deze gewerkte tijd-voor-tijd uren vindt normaliter plaats in de periode dat er te weinig werk is voor de werknemer. Nu hier, als gevolg van het coronavirus, mogelijk sprake van is, kan de werkgever de werknemer verzoeken om de tijd-voor-tijd uren (gedeeltelijk) op te nemen. De werkgever dient dit verzoek te overleggen met de werknemer.

Met welke praktische zaken heb je bij ouderschapsverlof te maken

Onbetaald verlof

De werkgever kan de werknemer niet verplichten tot het opnemen van onbetaald verlof.  Dit is anders indien de werknemer zelf verlofdagen wenst op te nemen, maar hier geen gebruik van kan maken omdat de werknemer geen verlofsaldo heeft of geen gebruik kan maken van verlof op basis van de WAZO (bijvoorbeeld calamiteitenverlof of kort durend zorgverlof).

Calamiteitenverlof

Een werknemer kan van calamiteitenverlof gebruik maken als hij/zij met een plotseling probleem te maken krijgt. Het verlof duurt zolang de werknemer nodig heeft om het probleem op te lossen. Dit verlof kan van een paar uren tot hooguit een dag duren. Het loon moet tijdens het calamiteitenverlof worden doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof

De werknemer kan kortdurend zorgverlof opnemen indien sprake is van ziekte van een partner of kind. Kortdurend zorgverlof is beschikbaar voor een korte periode en de duur van dit verlof is afhankelijk van de omstandigheden: met een maximum van tweemaal de wekelijkse arbeidsduur gedurende twaalf maanden. Bij kortdurend zorgverlof bestaat (in principe) recht op 70% doorbetaling van het loon. Als de werknemer langer thuis wil/moet blijven dan wettelijk is toegestaan, dan moeten de werkgever en werknemer hierover samen afspraken maken. In dit geval kan er bijvoorbeeld worden gekozen voor het opnemen van onbetaald verlof of het opnemen van vakantiedagen

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij de informatie in onze kennisbank hierop aan. 

naar inspiratie overzicht