Sigma Personeelsdiensten

Webmodule voor arbeidsrelatie sinds januari 2021

Op 11 januari 2021 is de pilot Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (WBA) online gezet. Deze helpt opdrachtgevers duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en of er loonheffingen moeten worden afgedragen. De webmodule is geïntroduceerd door het kabinet omdat er nog steeds geen duidelijkheid is rondom de regels bij het inhuren van zelfstandigen.

Onlinevragenlijst

De pilot Webmodule betreft een onlinevragenlijst die is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving en rechtsspraak. Er staan dus geen nieuwe criteria in de vragenlijst. Het kabinet heeft daarbij aangegeven dat de pilotfase is bedoeld als voorlichtingsinstrument. Deelname is vrijwillig en de onlinevragenlijst kan anoniem worden ingevuld.  

De Webmodule geeft na het invullen van de onlinevragenlijst (dit duurt zo’n 30 minuten) een indicatie waarbij er drie uitkomst mogelijkheden zijn:

  • Buiten dienstbetrekking;
  • Dienstbetrekking;
  • Geen oordeel.

Inzet van de Webmodule is er op gericht dat de opdrachtgever, waar mogelijk, zekerheid verkrijgt over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Dit lijkt erg op de oude VAR, waarbij de opdrachtnemer zekerheid verkreeg. Dit alles uiteraard onder de voorwaarde dat de vragenlijst naar waarheid wordt ingevuld. Aan de uitkomst kan de opdrachtgever vooralsnog geen rechten ontlenen.  

Opvallend genoeg geeft de Webmodule aan dat wanneer er een zelfstandige ingehuurd wordt die een eigen B.V. heeft, de Webmodule niet hoeft te worden ingevuld. Volgens de toelichting kan er dan ‘geen arbeidsrelatie’ ontstaan. Dat lijkt in tegenstelling met eerdere rechtszaken waarbij ‘door zo’n B.V.-constructie‘ heen gekeken wordt. 

Pilot zes maanden Webmodule

De pilot zal zes maanden duren en in de zomer van 2021 vindt er een evaluatie plaats. Er wordt bekeken of de Webmodule als instrument behulpzaam is en er wordt besloten of de Webmodule definitief zal worden ingezet. Het kabinet zal na afloop van de pilot beslissen op welk moment de handhaving (gefaseerd) wordt opgestart, dit is niet eerder dan 1 oktober 2021.  

Toezicht kwalificatie arbeidsrelatie

De Belastingdienst houdt op dit moment ook toezicht op de kwalificatie van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen. De uitvoering hiervan valt binnen de kaders van het zogenaamde handhavingsmoratorium. De Belastingdienst kan onder het handhavingsmoratorium alleen handhaven (naheffingsaanslagen en/of boetes opleggen) als er sprake is van kwaadwillendheid of indien aanwijzingen niet binnen een redelijke termijn zijn opgevolgd. De looptijd van het toezichtsplan is inmiddels verlengd tot in ieder geval oktober 2021. 

Meer info? 

Werkt u met zelfstandigen? Dan adviseren wij u aandacht te blijven houden voor de voorwaarden waaronder u als opdrachtgever met deze zelfstandigen werkt om mogelijke discussie over de kwalificatie van de arbeidsrelatie te minimaliseren. Neem gerust contact met ons op!