Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Whitepaper: Eigenrisicodrager voor werknemersverzekeringen

Eigenrisicodrager voor werknemersverzekeringen

De risico’s arbeidsongeschiktheid, ziekte en werkloosheid zijn in principe verzekerd bij UWV. Als werkgever kun je kiezen om eigenrisicodrager (ERD) te worden voor deze verschillende werknemersverzekeringen. In deze whitepaper lees je over de verantwoordelijkheden, voorwaarden, gevolgen, risico’s en verplichtingen van het eigenrisicodragerschap.

Een eigenrisicodrager is een werkgever die ervoor kiest de werknemersverzekeringen zelf uit te voeren. Hierdoor wordt de werkgever zelf verantwoordelijk voor deze sociale verzekeringen. Het gaat dan over de Werkloosheidswet (WW), Ziektewet (ZW) en de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Download onze gratis whitepaper voor meer informatie. Wil je meer informatie of heb je een specifieke vraag? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

naar inspiratie overzicht