Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Whitepaper: Wet toekomst pensioenen (WTP): hoe kom je tot een nieuwe regeling?

Wet toekomst pensioenen (WTP): hoe kom je tot een nieuwe regeling?

Met de komst van de Wet toekomst pensioenen (Wtp) moeten bijna alle actieve pensioenregelingen voor medewerkers worden aangepast. Deze aanpassingen moeten vóór 2028 zijn afgerond. Bedrijven die zelf een pensioenregeling hebben, vaak via een verzekeraar of premiepensioeninstelling, moeten een uitdagende puzzel oplossen. Hoe wordt de pensioenopbouw per (uiterlijk) 2028 voortgezet?

Voor ongeveer tachtig procent van de bedrijven in Nederland wordt de overstap naar een nieuwe pensioenregeling een eenvoudig vraagstuk. Zij vallen onder een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds. In dat geval beslissen de sociale partners over de aanpassingen. Een individueel bedrijf en zijn werknemers hebben hier weinig invloed op.

Als je zelf een pensioenregeling hebt, via een verzekeraar of premiepensioeninstelling, moet je over heel wat vragen nadenken. Gaat voor de huidige deelnemers ook een nieuwe regeling gelden? En welke factoren hebben invloed op de te maken keuzes?

Door de impact van de aanpassingen raden wij je aan om op tijd te starten met het aanpassingstraject. In deze whitepaper leggen we je uit hoe we dit traject samen met jou kunnen aanpakken.

naar inspiratie overzicht