Sigma Personeelsdiensten

Ongewenste omgangsvormen zoals pesten, agressie, geweld, discriminatie en (seksuele) intimidatie vallen onder Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Dit geldt ook voor een structureel (te) hoge werkdruk. Deze PSA komt in iedere organisatie voor en op elk niveau. Mensen kunnen hier letterlijk ziek van worden.

Wat moet je regelen?

Goed beleid kan een grote bijdrage leveren aan het bevorderen en/of verbeteren van een goed werkklimaat. In dit beleid leg je vast wat je doet om een goede sfeer te creëren en te behouden. Ook maak je afspraken over het voorkomen en beperken van ongewenst gedrag. In een gedragscode leg je vast wat het gewenste gedrag is binnen jouw organisatie. Hoe verwacht je dat medewerkers met elkaar omgaan? Ook maak je afspraken over hoe je elkaar gericht aanspreekt op ongewenst gedrag.

Externe vertrouwenspersoon

Sinds een aantal jaar is het voor bedrijven vanaf 250 medewerkers verplicht om een vertrouwenspersoon te hebben. In de Eerste Kamer ligt nu een wetsvoorstel om dit ook verplicht te stellen voor bedrijven vanaf 10 medewerkers. In de praktijk blijkt dat een externe vertrouwenspersoon de drempel verlaagt om ongewenst gedrag bespreekbaar te maken. Maar waarom zou je als goed werkgever wachten tot een externe vertrouwenspersoon verplicht wordt gesteld?

Wat levert een externe vertrouwenspersoon op?

  • Meer aandacht voor PSA (dat een groot risico is voor arbeidsongeschiktheid)
  • Vergroten van het fysieke en mentale welzijn van je werknemers
  • De kans op conflict, escalatie of uitval wordt verkleind en daarmee bespaar je kosten
  • Aanpak van ongewenst gedrag
  • Betrokkenheid als werkgever
  • Verklein de kans op escalatie en voorkom dat misstanden extern worden gemeld

Wat kan je verwachten van een externe vertrouwenspersoon?

Voor de inzet van een externe vertrouwens­persoon biedt Sigma Personeelsdiensten je de volgende abonnementsvorm:

Activiteit Urenindicatie 
Eenmalige kennismaking, jaarlijkse inventarisatie en oriëntatie 4 uur
Individuele gesprekken vertrouwenspersoon Ca. 1.5 uur per gesprek
Jaarlijkse rapportage en evaluatie Ca. 4 uur
Blijvende betrokkenheid / aandacht voor zichtbaarheid en vindbaarheid van de externe vertrouwenspersoon Maatwerk, in overleg af te stemmen

Vragen of vrijblijvend advies?

Heb je interesse, heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Astrid de Zeeuw-Beemster, gecertificeerd (extern) vertrouwenspersoon.