Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Dit is de impact van de Wet toekomst pensioenen op jouw organisatie

Dit is de impact van de Wet toekomst pensioenen op jouw organisatie

Het wetsvoorstel ‘Wet toekomst pensioenen’ dat eind maart is ingediend bij de Tweede Kamer, treedt naar verwachting vanaf 2023 in werking. Ondanks dat de wetgeving nog niet rond is, kan het voor werkgevers van belang zijn om nu al in actie te komen. In dit artikel lees je waarom en of dit voor jouw bedrijf van toepassing is.

De wetgeving vereist dat vrijwel alle pensioenregelingen uiterlijk 1 januari 2027 aangepast worden. Deze wijzigingen hebben vaak een grote impact, financieel én juridisch.

Een tip van de sluier: als je vrijwillig een middelloonregeling bij een Algemeen Pensioenfonds hebt óf je verwacht de komende jaren veel mutaties in je personeelsbestand, dan adviseren wij je zeker om in actie te komen.

In dit artikel:

Aangesloten bij een verplichtgesteld pensioenfonds

Als je werknemers pensioen opbouwen via een verplichtgesteld pensioenfonds, wordt door de sociale partners de route naar de invoering van de nieuwe pensioenregeling bepaald en uitgevoerd. Hier heb je als individuele werkgever geen invloed op.

Natuurlijk is het wel van belang dat je je goed laat informeren en je werknemers tijdig informeert. Zowel voor werkgever als voor werknemer zijn de veranderingen groot.

Op  rijksoverheid.nl vind je twee heldere filmpjes die je in ieder geval extra inzicht geven.

Een vrijwillige collectieve pensioenregeling

Bouwen je werknemers een pensioen op via een vrijwillige regeling, dan ben je als werkgever verantwoordelijk voor de tijdige aanpassing aan de wetgeving.

Grofweg zijn er twee opties voor de aanpassing:

  1. Voor alle werknemers gaat dezelfde gelijkblijvende premieregeling gelden. Indien er nu sprake is van een stijgende premie, dienen de werknemers wellicht gecompenseerd te worden voor een lagere pensioenaanpraak. Deze compensatie kan zowel in pensioen, als in salaris worden overeengekomen.
  2. Voor werknemers die al in dienst zijn blijft de bestaande stijgende premieregeling onder de eerbiedige werking van toepassing. Dit kan, mits binnen de fiscale normen, voor een onbeperkte tijd, maar kan ook een tijdelijke oplossing zijn. Nieuwe werknemers worden opgenomen in een premieregeling met gelijkblijvende premie.

Wanneer is het van belang al in 2022, voor de ingangsdatum van de wet, actie te ondernemen?

De contractsvervaldatum van de pensioenregeling valt in 2022 óf de regeling heeft geen contractsvervaldatum
Als de pensioenregeling toch al dit jaar verlengd moet worden, is het natuurlijk verstandig meteen te kijken naar de invloed van de nieuwe wetgeving. Wil je de regeling nu al zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met de nieuwe wetgeving? Of zet je hem nog onveranderd door? Om dubbel werk te voorkomen ligt aanpassing aan de nieuwe wetgeving voor de hand.
Maar hoe verhoudt de nieuwe regeling zich de komende jaren dan tot de arbeidsmarkt en zijn de juiste afwegingen al wel te maken zolang het wetsvoorstel geen definitieve wet is? Zoals het er nu uitziet dienen in ieder geval nog aanpassingen na 2023 gedaan te worden. Alleen al omdat de pensioenuitvoerders hun systemen nog niet kunnen aanpassen aan nog niet bestaande wetgeving.

Je verwacht een grote groei of veel mutaties in het personeelsbestand
Of je nu kiest voor aanpassing van de totale pensioenregeling of voor het aanhouden van de bestaande regeling naast een nieuwe, je krijgt altijd verschil in arbeidsvoorwaarden of compensatie voor bestaande werknemers.
Een sterke groei of veel mutaties vergroot de consequenties van de toekomstige aanpassingen. Door nieuwe deelnemers op korte termijn onder te brengen in een nieuwe regeling die voldoet aan de Wet toekomst pensioenen, voorkom je dat later uitzonderingen of compensaties voor deze nieuwe groep medewerkers gemaakt moeten worden.

De contractsvervaldatum van de pensioenregeling valt op 1 januari 2023 of daarna
Als de contractsvervaldatum op of na 2023 valt, ben je gehouden aan de regels die gelden binnen de transitieperiode. Hierom kan het, afhankelijk van je wensen en doelstellingen, zinvol zijn in 2022 actie te ondernemen. De pensioenuitvoerder moet dan wel willen meewerken aan het aanpassen van de bestaande regeling. In de praktijk ervaren we dat verzekeraars meewerken aan het opzetten van een nieuwe regeling voor nieuwe werknemers als de werkgever echt een belang heeft bij invoering van een vlakke staffel.

Transitieplan
Kies je binnen de transitieperiode (2023 tot 2027) voor een zelfde gelijkblijvende premie voor alle werknemers, dan dien je een transitieplan op te stellen. Het transitieplan bevat een overzicht van de keuzes en compensaties bij de aanpassing van de regeling.
Naar verwachting biedt het transitieplan minder vrijheden dan nu om de regeling aan te passen. In ieder geval resulteert het in meer administratieve ballast.
Aan de andere kant biedt het waarschijnlijk wel duidelijke kaders wat sommige keuzes juist eenvoudiger maakt en juridische risico’s vermijdt.

De vrijwillige middelloonregeling
Is er een vrijwillige middelloonregeling van toepassing via een verzekeraar, dan is de impact van de wet groot. Voor middelloonregelingen geldt geen eerbiedigende werking, waardoor de regeling per 1 januari 2027 aangepast moet zijn. Dit kan naar een regeling met progressieve premie op basis van overgangsrecht of naar een gelijkblijvende premie.

Heb je een middelloonregeling bij een Algemeen Pensioenfonds, dan geldt al na 1 januari 2023 geen overgangsrecht. Een aanpassing naar een stijgende premiestaffel kan dan alleen tot 1 januari 2023. Daarna is de enige mogelijkheid een omzetting naar een gelijkblijvende premie mét compensatie.

Hierdoor dient er voor de bestaande middelloonregelingen een extra afweging gemaakt te worden. Het omzetten van een middelloonregeling naar een beschikbare premieregeling is normaal al lastig, maar als deze direct omgezet wordt in een gelijkblijvende premieregeling is de impact enorm. Goede tijdige afwegingen en communicatie met de werknemers is daarbij van groot belang. Hoe eerder daarbij een plan van aanpak gereed is, hoe beter.

Wat moet ik doen?

In ieder geval is het verstandig je te laten informeren over de noodzaak van de aanpassing, de te verwachte kosten en de verschillende mogelijkheden om de pensioenregeling aan te passen. Daarbij kun je, in overleg met een adviseur, bepalen hoe het traject tot 2027 aan te pakken. Dit kan een ingewikkeld traject zijn, waarbij de werknemers betrokken moeten worden. Wij raden je daarom aan om op tijd actie te ondernemen. Plan daarom nu al een oriënterend gesprek met ons in. Neem contact met ons op om een afspraak met één van onze adviseurs te maken.

Quickscan Wet toekomst pensioenen

Heb je vrijwillig een middelloonregeling bij een Algemeen Pensioenfonds of verwacht je de komende jaren veel mutaties in je personeelsbestand, dan adviseren wij je om nu alvast in actie te komen. Dat geldt mogelijk ook in andere gevallen. Vul de quickscan ‘Wet toekomst pensioenen’ in, zodat je weet wat je precies moet doen en wanneer je actie moet ondernemen.

Doe de (gratis) scan!
naar inspiratie overzicht
Krijg inzicht in wat je moet doen met de gratis WTP-quickscan.
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Doe de gratis WTP-quickscan.