Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Wet toekomst pensioenen naar de Tweede Kamer

De uitwerking voor het Pensioenakkoord is door minister Carola Schouten (Pensioenen) aangeboden aan de Tweede Kamer. Het kabinet en sociale partners spraken in 2019 een breed pakket aan maatregelen met elkaar af.

De nieuwe pensioenwet sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en biedt eerder perspectief op indexatie. De sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel blijven behouden. Als de wet wordt aangenomen krijgen werkgeversorganisaties, vakbonden en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de deelnemers hierover te informeren.

Wat is de Wet toekomst pensioenen?

In de eerste plaats biedt de wet ruimte voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt straks dynamischer en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het verwachte pensioen of de uitkering omhoog. Andersom, bij een recessie, geldt dat ook.

Betere aansluiting bij leeftijd

De pensioencontracten worden beter aangesloten bij de risicohouding van de deelnemers. Jongeren hebben de tijd om meevallers en tegenvallers op te vangen. Als je ouder wordt, is daar minder ruimte voor. Het idee is daarom om de beweeglijkheid van de uitkering minder groot te maken, als je (bijna) met pensioen bent. Zo voorkomen we onaangename verrassingen kort voor je pensioen.

Een ander doel van dit wetsvoorstel is om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen via een premieregeling opbouwen. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Met de nieuwe regels voor pensioen zien deelnemers duidelijker hoeveel geld zij en hun werkgever stoppen in hun pensioen en hoe snel dit bedrag groeit.

Ook zorgt het nieuwe pensioenstelsel  voor een betere aansluiting op de huidige arbeidsmarkt. Werknemers blijven tegenwoordig minder vaak dan vroeger hun hele leven lang bij dezelfde werkgever of gaan als zelfstandige aan het werk. In de nieuwe wet worden dit soort kwetsbaarheden opgelost.

Transitie

De periode 2023-2027 wordt een transitieperiode van het nieuwe stelsel naar het huidige stelsel. Pensioenfondsen die de intentie hebben om ook de huidige pensioenen over te zetten naar het nieuwe stelsel (het zogenoemde invaren) mogen onder voorwaarden met versoepelde indexatieregels rekenen.

Voor het jaar 2022 wordt door een apart besluit geregeld dat fondsen, vooruitlopend op de nieuwe pensioenwet, ook de ruimte krijgen om sneller te indexeren. Het voornemen is dat dit besluit per 1 juli 2022 in werking treedt.

En nu?

Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer gelden de regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan tot 1 januari 2027 de tijd om pensioenregelingen aan de nieuwe wetgeving aan te passen.

naar inspiratie overzicht