Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

6 redenen waarom je collectieve pensioenregeling nu aandacht nodig heeft

collectief pensioen

Een goede oudedagsvoorziening is een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Uit onderzoek van Intermediair, uitgevoerd onder bijna 7.000 mensen, blijkt dat het pensioen zelfs één van de belangrijkste arbeidsvoorwaarden is. Toch vinden werkgevers de collectieve pensioenregeling vaak nog een last of bijzaak. Het pensioen krijgt daarom doorgaans niet de aandacht die het nodig heeft.

Volgens het onderzoek van Intermediair verwacht 9 op de 10 werknemers dat zijn werkgever een pensioen heeft geregeld. Het ontbreken van een (goede) pensioenregeling is daarnaast één van de belangrijkste redenen om geen handtekening te zetten. In de krappe arbeidsmarkt van tegenwoordig is dat een gegeven om rekening mee te houden. Hoe staat het met de pensioenregeling voor jouw werknemers? Hieronder volgen 6 redenen om je pensioenregeling eens tegen het licht te houden!

1. Sluit de regeling nog aan bij de wensen van de werknemer en werkgever?

De collectieve pensioenregeling is gesloten op basis van de toen geldende verwachtingen, bedrijfsfinanciën en personeelsbestand. Deze variabelen zijn in de loop van de tijd echter in veel gevallen veranderd. Ook het pensioenproduct zelf is in de tussentijd flink doorontwikkeld. Misschien zijn nieuwe producten of nieuwe mogelijkheden wel interessant voor jouw bedrijf. Bekijk daarom geregeld of de regeling nog aansluit op de verwachtingen van je werknemers.

2. Hoe actueel is jouw pensioenregeling?

Een deel van de pensioenregelingen kent nog steeds een contractstermijn. De regeling dient aan het eind van de termijn te worden verlengd, maar misschien is het wel beter om de regeling te beëindigen. Is de regeling bijvoorbeeld klaar voor de toekomst? Past de regeling nog bij het bedrijf? Zijn we aangesloten bij de best passende uitvoerder? Vooral bij een middelloonregeling is het belangrijk om deze tegen het licht te houden. In het volgende punt lees je hier meer over.

3. De rente is in korte tijd gestegen

In korte tijd is de rente zeer sterk gestegen. Als je de regeling wilt en kunt aanpassen is het nu wellicht een gunstig moment. Bij de berekening van een passende nieuwe regeling en bij het eventueel compenseren van werknemers, als deze met de nieuwe regeling minder opbouwen, wordt uitgegaan van de actuele rente. Een hogere rente heeft een positieve invloed op pensioenuitkomsten en een nieuwe regeling en de compensatie vallen daardoor goedkoper uit. Ook bij een omzetting of aanpassing door ontwikkelingen in de Wet toekomst pensioenen kan dit een interessant moment zijn.

4. De Wet toekomst pensioenen (Wtp) wordt steeds verder uitgewerkt

Heb jij al inzicht in de consequenties van de Wtp voor jouw pensioenregeling? Is de bestaande regeling passend voor de voorgenomen wetgeving en zo nee, welk plan is er om de regeling passend te maken? Voor snelgroeiende bedrijven is het nog belangrijker om duidelijkheid te krijgen. Als je nu alvast begint met het implementeren van een nieuwe regeling, krijgen nieuwe werknemers direct een regeling die bij de toekomst past.

5. Zijn de deelnemers op de hoogte?

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor het communiceren van de pensioenregeling aan je werknemers. De pensioenuitvoerder reikt informatie aan je werknemer aan, maar logt de werknemer werkelijk in, leest hij alle informatie en begrijpt hij dan wat er staat? Bij veel zaken wordt ook van jou als werkgever verwacht dat je je werknemers informeert. Denk aan een nieuwe werknemer die in dienst komt, een werknemer die (onbetaald) verlof opneemt of een werknemer die arbeidsongeschikt raakt. Het kan geen kwaad om ook de communicatie rondom je pensioenregeling eens kritisch tegen het licht te houden.

6. Is er een verplichte collectieve pensioenregeling?

In veel branches geldt een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. In bepaalde branches, zoals de bouw of autotechniek, is wel duidelijk dat deze regeling van toepassing is. Bij andere bedrijven is dit veel minder duidelijk. Daarbij kan door het verschuiven van werkzaamheden een verplicht pensioenfonds van toepassing worden of juist komen te vervallen. Het niet deelnemen aan een fonds kan achteraf leiden tot onaangename verrassingen. Een plotselinge afrekening van enkele jaren pensioenpremie in één keer, is voor veel bedrijven een groot probleem. Inzicht in verplichtstellingen is daarom van groot belang.

Zijn bovenstaande punten aanleiding om je collectieve pensioenregeling eens tegen het licht te houden? Ga dan in gesprek met één van onze ervaren pensioenadviseurs. Zij helpen je om de complexe pensioenmaterie voor jouw organisatie in kaart te brengen en adviseren je over de te maken keuzes. Neem gerust contact met ons op!

naar inspiratie overzicht