Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Zieke werknemers en vakanties: 5 veelgestelde vragen

veelgestelde vragen over werknemers die Ziek zijn tijdens vakantie

Ziek zijn tijdens vakantie. Dat is iets waar niemand op zit te wachten. Hoe zit het met vakantiedagen als een werknemer voorafgaand of tijdens zijn geplande vakantie ziek wordt? Bouw je vakantiedagen op tijdens (langdurige) ziekte? En wat zijn de verplichtingen van werkgevers naar zieke werknemers? Hieronder lees je het antwoord op 5 veelgestelde vragen over zieke werknemers en vakanties.

1. Kan een werknemer zijn vakantiedagen intrekken vanwege ziekte?

Als een werknemer vlak voor of tijdens zijn vakantie ziek wordt, dan kan hij zich ziekmelden. Als hij dat doet volgens de regels van het ziekte- en verzuimreglement, dan gelden de dagen waarop hij ziek is geweest als ziektedagen en niet als vakantiedagen.

De werknemer moet dan in de gelegenheid worden gesteld om de vakantiedag op een later moment op te nemen. De werknemer moet zich tijdens ziekte wel aan de controlevoorschriften houden (en weer aan het werk gaan als hij beter is). Dit is anders wanneer een werknemer al ziekgemeld is en op vakantie gaat. In dat geval neemt de werknemer wel vakantiedagen op.

2. Bouwt een zieke werknemer vakantiedagen op?

De hoofdregel is dat vakantiedagen worden opgebouwd over de periode waarover de werknemer aanspraak heeft op loon. Als een zieke werknemer recht heeft op loon, heeft hij ook recht op vakantiedagenopbouw. Als een zieke werknemer geen recht meer heeft op loonbetaling, dan heeft hij dus ook geen recht meer op vakantiedagen.

3. Moet ik een zieke werknemer stimuleren vakantie op te nemen?

Van de werkgever wordt verwacht dat hij een zieke werknemer bij aanvang van de re-integratie wijst op de mogelijkheid en wenselijkheid om vakantie op te nemen. Hij dient dat op te nemen in het re-integratieplan.

Als de werknemer redelijkerwijs ‘niet in staat’ is het volledige aantal wettelijke vakantiedagen op te nemen, dan zal de wettelijke vervaltermijn van zes maanden overigens niet gelden. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar.

4. Hoeveel vakantie-uren neemt een gedeeltelijk zieke werknemer op?

Stel: een werknemer is ziekgemeld voor 6 van de 8 dagelijkse werkuren. Hoeveel vakantie-uren neemt de werknemer dan op als hij een dag vrij neemt? De werknemer neemt in dat geval 8 vakantie-uren op. Dat is ook zo, als hij volledig ziekgemeld zou zijn.

5. Wanneer vervallen vakantiedagen die een zieke werknemer niet kan opnemen?

Als de werknemer redelijkerwijs ‘niet in staat’ is geweest het volledige aantal minimum vakantiedagen op te nemen, dan zal de wettelijke vervaltermijn van zes maanden niet gelden. In de plaats daarvan geldt dan de verjaringstermijn van vijf jaar.

Hiervan is niet zomaar sprake. In principe geldt dat een werknemer die kan re-integreren ook vakantie kan genieten. Maar, uit de jurisprudentie blijkt ook dat de werkgever een werknemer waarvan zijn wettelijke vakantiedagen bijna gaan vervallen, daar expliciet op moet wijzen en in de gelegenheid moet stellen om die dagen alsnog (tijdig) op te nemen.

Vragen over werknemers die ziek zijn tijdens vakantie? Neem contact op met onze specialisten. Ze denken graag met je mee! 

naar inspiratie overzicht