Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Werktijdverkorting wordt Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus voor werknemers en werkgevers te verzachten. Eén van die maatregelen is een noodfonds waaruit werkgevers compensatie kunnen krijgen voor loonkosten van werknemers, het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud (NOW). Met de introductie van de maatregel wordt de mogelijkheid tot werktijdverkorting per direct stopgezet. 

Het kabinet heeft een groot noodpakket aangekondigd om de economische gevolgen van het coronavirus voor werknemers en werkgevers te verzachten. Eén van die maatregelen is een noodfonds waaruit werkgevers compensatie kunnen krijgen voor loonkosten van werknemers, het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud(NOW). Met de introductie van de maatregel wordt de mogelijkheid tot werktijdverkorting per direct stopgezet.

In de dagen in aanloop naar 17 maart hebben veel bedrijven een verzoek om werktijdverkorting (wtv) ingediend. Onder andere door deze massale toevlucht tot deze regeling, dreigde deze onuitvoerbaar te worden. De regeling is daarom per 17 maart 2020 afgeschaft en vervangen door het Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). De NOW maakt het mogelijk om meer werkgevers, op een snellere wijze tegemoet te komen.

Voorwaarden

De regeling zal worden opengesteld voor alle bedrijven, ongeacht de omvang ervan en zal gelden voor de loonkosten van vast personeel en flexkrachten (zolang ze in dienst blijven). De NOW voorziet voor een periode van (vooralsnog) drie maanden in een tegemoetkoming van in de loonkosten. Er kan een beroep worden gedaan op de NOW bij een verlies van minimaal 20% omzet vanaf 1 maart 2020. De tegemoetkoming bedraagt – afhankelijk van het omzetverlies – maximaal 90% van de loonsom. Voor 80% van de gevraagde tegemoetkoming wordt door het UWV een voorschot verstrekt (achteraf zal vastgesteld worden wat het daadwerkelijke omzetverlies was)Het loon van de werknemers wordt door de werkgevers voor 100% doorbetaald. Als voorwaarde geldt tevens dat personeel niet ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de periode waarin de regeling loopt. De termijn van drie maanden kan onder extra voorwaarden eenmalig met 3 maanden worden verlengd. 

Regeling Werktijdverkorting stopgezet

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag voor werktijdverkorting in te dienen. Als u reeds gebruik maakt van de werktijdverkortingregeling en na afloop daarvan verlenging wilt, moet u gebruik maken van het tijdelijke Noodfonds Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Aanvragen die nog wel tijdig zijn gedaan maar nog niet zijn afgehandeld, zullen worden behandeld als aanvragen voor de nieuwe NOW. Daarvoor hoeft dus geen hernieuwde aanvraag ingediend te worden, maar er kunnen mogelijk wel aanvullende gegevens worden opgevraagd. 

Aanvraag

Aanvragen voor het Noodfonds Overbrugging Werkbehoud moeten worden ingediend bij het UWV. Vanaf wanneer het mogelijk is om op basis van de nieuwe regeling tegemoetkoming aan te vragen is nog niet bekend. Zodra de exacte datum bekend is, zullen wij u op de hoogte houden via onze website.

Wilt u meer weten over het volledige pakket aan beschikbare steunmaatregelen? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de belangrijkste informatie en ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus en uw personeel. Heeft u vragen? Onze specialisten staan graag voor u klaar! 

 

naar inspiratie overzicht