Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Het was al een tijdje de vraag of de Belastingdienst ook iets zou gaan doen aan de gebruikelijk-loonregeling nu veel ondernemingen moeite hebben de salarissen uit te blijven betalen. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit heeft de Belastingdienst gemeld. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Het was al een tijdje de vraag of de Belastingdienst ook iets zou gaan doen aan de gebruikelijk-loonregeling nu veel ondernemingen moeite hebben de salarissen uit te blijven betalen. Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een bv, mogen de bv en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit heeft de Belastingdienst gemeld. Aan het einde van het jaar stelt de bv het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.

Voor een aanmerkelijkbelanghouder (ab-houder) mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf vast worden gesteld. Dan is duidelijker wat de impact is van de coronacrisis op de bv. De ondernemer heeft dan meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Geen terugwerkende kracht

Loon dat de ab-houder al genoten heeft over de verstreken periode in 2020, kan niet teruggedraaid worden. De bv en ab-houder kunnen alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangifte loonheffingen

Bij de  verlaging van het maandloon moet in de aangifte loonheffingen het loon worden vermeld dat de ab-houder heeft genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment  waarop de dienstbetrekking eindigt, moet worden bepaald wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de bv te weinig loon heeft betaald, moet de bv het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg niet nodig

De bv en ab-houder mogen een tijdelijk lager loon overeenkomen. Daar is geen verzoek om instemming van of vooroverleg met de Belastingdienst voor nodig. Er hoeft dus geen verzoek om vooroverleg te worden ingediend.

Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. Wanneer er aanpassingen of nieuwe maatregelen worden aangekondigd, passen wij bovenstaande informatie hierop aan. 

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?