Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

UWV deelt 3 aandachtspunten voor Wet verbetering poortwachter

Hoe houd je contact met een medewerker die langdurig ziek thuis zit

Een re-integratie verloopt soms niet geheel vlekkeloos. Het UWV deelt daarom drie belangrijke aandachtspunten voor het uitvoeren en naleven van de Wet verbetering poortwachter.

1. Zorg voor heldere onderbouwing van re-integratiemogelijkheden binnen het bedrijf

Wat werkgevers vaak lastig vinden, is het verkennen en goed vastleggen van andere opties binnen het bedrijf als re-integratie niet meer lukt. Het belangrijkste is dat de werknemer duurzaam re-integreert in een functie die aansluit bij zijn capaciteiten en wensen. UWV toetst of er genoeg is gedaan om alle passende opties te onderzoeken. Het is vooral belangrijk om de mogelijkheden (en onmogelijkheden) duidelijk en goed te onderbouwen in de re-integratiedocumenten. Je kunt ook een arbeidsdeskundige inschakelen om spoor 1 goed in beeld te brengen. Dat is zeker handig bij grotere bedrijven, waar veel soorten functies zijn.

2. Zet spoor 2 (re-integratie buiten het bedrijf) tijdig en adequaat in

Soms re-integreren werknemers in losse werkzaamheden, wat geen duurzame hervatting van werk is of zal opleveren. Het is dan belangrijk om spoor 2 in te zetten als je merkt dat er geen mogelijkheden zijn binnen jouw bedrijf. En doe het adequaat. Ga niet zomaar zoeken of solliciteren, maar stel een gerichte zoektocht in. Kijk goed naar arbeidservaring, vaardigheden en scholing van de werknemer en de door de bedrijfsarts vastgestelde beperkingen. Maak een zoekprofiel van mogelijke functies die geschikt zijn.

3. Volg ook bij een arbeidsconflict de stappen van de Wet verbetering poortwachter

Een arbeidsconflict kan re-integratie in de weg staan. Meestal richt je je dan meer op het conflict dan op de re-integratie. Maar de re-integratieverplichtingen blijven wel gelden. Dan kan de bedrijfsarts adviseren om een mediator in te schakelen. Gesprekken met een mediator kun je gewoon als processtap vermelden in de formulieren. Niet wat er inhoudelijk wordt besproken, want dat is geheim, maar wel dat er gesprekken plaatsvinden. Je moet aantonen dat jullie je inspannen om een positief eindresultaat te bereiken, namelijk: het duurzaam hervatten in werk dat zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de werknemer.

naar inspiratie overzicht