Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Thuiswerktips: (samen)werken achter de voordeur

Thuiswerktips

Werknemers werken in Nederland door de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis. Een situatie waarop niemand was voorbereid, zowel werkgevers niet als werknemers. Natuurlijk, veel mensen deden wel al eens iets voor het werk thuis. Maar, zo lang en structureel thuiswerken, vergt een andere aanpak en andere aandacht van de werkgever. Om thuiswerken in goede banen te leiden, begeleiden en adviseren wij werkgevers de laatste tijd juist veel op dit gebied. Natuurlijk delen we graag wat tips om goed (samen) te werken achter de voordeur.

Werknemers werken in Nederland door de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk thuis. Een situatie waarop niemand was voorbereid, zowel werkgevers niet als werknemers. Natuurlijk, veel mensen deden wel al eens iets voor het werk thuis. Maar, zo lang en structureel thuiswerken, vergt een andere aanpak en andere aandacht van de werkgever. Om thuiswerken in goede banen te leiden, begeleiden en adviseren wij werkgevers de laatste tijd juist veel op dit gebied. Natuurlijk delen we graag wat tips om goed (samen) te werken achter de voordeur.

Thuiswerktips

Zeker in deze vreemde tijd van het coronavirus is thuiswerken veel meer dan alleen een verandering van werkplek. In veel gevallen werkt ook de partner thuis en zijn er, al dan niet schoolgaande, kinderen, die aandacht vragen. Dit betekent in de eerste periode wennen aan deze nieuwe werkelijkheid. Dagelijks op deze manier werken, brengt een andere spanning en andere arbeidsproductiviteit met zich mee. Waar een werkgever op ‘normale’ dagen makkelijk even kon langslopen om een vraag te stellen, te sparren of iemand te complimenteren, is dat nu niet mogelijk. Hierdoor liggen er potentiële gevaren op de loer, zoals vereenzaming, verlies aan productiviteit, beperkte kennisoverdracht en een gebrek aan motivatie.

Thuiswerktips

Andere aansturing

Om die redenen adviseren wij werkgevers bewust te kiezen voor een andere manier van aansturing. Ga in gesprek met je leidinggevenden en/of medewerkers en bespreek je verwachtingen. Geef tips om effectief thuis te werken en legitimeer dat je werknemers op andere momenten werken dan ze normaal zouden doen. Met een partner en kinderen die thuis zijn, is 9 tot 5 vaak niet haalbaar. Maar een dag telt 24 uur; accepteer dat uren worden verschoven en bespreek dit ook duidelijk met de medewerkers.

Blijf communiceren

Deed je normaal altijd een gezamenlijke dag- of weekstart, blijf dit dan doen. Met videobellen is het mogelijk om één op één of als team te bespreken wat iedereen gaat doen en wat de gezamenlijke doelen zijn. Bespreek ook waar je medewerkers tegenaan lopen; werkinhoudelijk, qua planning, maar zéker ook op het gebied van thuiswerken. Heel simpel, werkt de IT naar behoren en is de werkplek adequaat? Ga er niet automatisch vanuit dat medewerkers zelf aan de bel trekken. Juist nu de fysieke afstand groter is, wordt de drempel om signalen af te geven hoger. Zoek daarom vaker zelf proactief contact. Hou de lijnen open!

Wij begeleiden werkgevers

Ook in deze coronacrisis begeleiden wij werkgevers. Verzuim is bijvoorbeeld een aspect waarop werkgevers momenteel minder grip hebben. Eén kuchje betekent nog geen corona, maar werknemers gaan daar wel, bewust of onbewust, anders mee om. Wij adviseren op alle aspecten rondom thuiswerken en ziekteverzuim, zodat de onderlinge sfeer en de productiviteit óók thuis, achter de voordeur, op orde blijven. Heb je vragen? Neem dan gerust contact op met ons op. Wij adviseren je graag.

Wil je meer weten over het door het kabinet beschikbaar gestelde pakket aan steunmaatregelen en andere belangrijke aandachtspunten? Via onze kennisbank houden we u op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen en de voor u belangrijke informatie. 

naar inspiratie overzicht