Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

STAP-subsidie: voorrang voor scholing gericht op kansrijke beroepen

De STAP-regeling wordt verder aangescherpt, zodat mensen scholing kiezen waarmee zij hun arbeidsmarktpositie echt verbeteren.

Ook wordt misbruik strenger aangepakt. Volgens het kabinet worden in het scholingsregister cursussen aangeboden met een ‘hobbymatig’ karakter of zijn de opleidingen meer gericht op persoonlijk gewin. Ook bieden opleiders cadeaus of snoepreisjes aan of wordt geadverteerd met ‘gratis’ opleidingen.

Vanaf 28 februari 2023 gaan de volgende maatregelen in:

 • Er komt een begrenzing van 300 toekenningen per scholingsactiviteit van een opleider. Dit geldt per kalenderjaar.
 • De minister van SZW kan opleidingen én opleiders voortaan, bij misbruik, uitsluiten van STAP.
 • Opleiders worden vooraf actief geïnformeerd over de voorwaarden voor STAP-budget en moeten verklaren dat de door hen opgevoerde scholingsactiviteiten voldoen aan de voorwaarden van STAP.
 • Opleiders die snoepreisjes of cadeaus aanbieden om mensen te overtuigen om voor hen te kiezen worden (op basis van risicogericht onderzoek of meldingen) gevraagd hun activiteiten te staken. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, wordt een opleiding uit het scholingsregister verwijderd.
 • Na iedere aanvraagperiode worden de gekozen scholingsactiviteiten, het aantal subsidies en het totale subsidiebedrag per scholingsactiviteit openbaar gemaakt.
 • De definitie van ‘lesmateriaal’ wordt in de regeling vervangen door ‘literatuur of middelen’. Daarmee kunnen alleen literatuur en veiligheidsmateriaal gesubsidieerd worden.

Maatregel die per 1 mei 2023 ingaat:

De scholingsdefinitie wordt aangescherpt. Voortaan komt alleen scholing met een vooraf vastgesteld programma, waaraan een docent is verbonden en waarbij de opgedane kennis (of vaardigheden) wordt getoetst, voor STAP-budget in aanmerking. Lezingen vallen bijvoorbeeld niet onder deze definitie.

Systeem van keurmerken verder aangescherpt

Daarnaast wordt de kwaliteit en arbeidsmarktgerichtheid van het opleidingsaanbod in het scholingsregister verbeterd door een aantal maatregelen. De keurmerken NRTO en CEDEO moeten voortaan ook kwaliteit en inhoud van opleidingen gaan beoordelen. Opleiders moeten onderbouwen dat hun opleidingen voldoen aan de voorwaarden van de STAP-regeling. Is een opleiding al geregistreerd, dan moet de opleider dit verklaren. Het aantal keurmerken dat toegang tot het scholingsregister heeft, wordt vanaf 2023 uitgebreid.

De regering kijkt verder naar verrijking van het scholingsregister om het scholingsaanbod evenwichtiger en diverser te maken. Opleidingen van publieke opleiders (mbo, hbo, wo) moeten ook in het register komen. Een deel van de publieke opleiders is automatisch gekoppeld aan het register.

Scholing voor baan in zorg, ict, techniek en onderwijs krijgt voorrang

Met het actieplan Groene en Digitale banen moedigt de overheid mensen al aan om te kiezen voor scholing gericht op kansrijke beroepen. Om dit te versterken, wordt bekeken of door de overheid erkende opleidingen en branche-opleidingen in het onderwijs, de zorg, ICT en techniek met voorrang in aanmerking kunnen komen voor een STAP-budget.

Het kabinet stelt in 2023 een speciaal scholingsbudget beschikbaar voor mensen die weinig opleiding hebben genoten (volgens het principe van publiek bekostigd onderwijs, de zogenaamde ‘leerrechten’). In 2023 zal het eerste deel van de middelen als onderdeel in de STAP-regeling beschikbaar komen voor mensen die maximaal een mbo-4 diploma hebben. Op die manier maken deze mensen meer kans om het STAP-budget te ontvangen.

Wat doe je als HR of leidinggevende met het STAP-budget?

Werkenden en werkzoekenden kunnen het STAP-budget aanvragen via het STAP-portaal van UWV (per persoon maximaal één maal per jaar). Met de subsidie kunnen zij een opleiding, cursus of training betalen. De opleiding moet wel zijn opgenomen in het scholingsregister.

Als HR-medewerker of leidinggevende kun je de werknemer tijdens loopbaan- en ontwikkel gesprekken wijzen op de mogelijkheden van het STAP-budget. Je kunt de werknemer vervolgens zelf een keuze laten maken, maar het is ook mogelijk om de werknemer hierin te begeleiden en te kijken of de scholingsplannen aansluiten bij de ontwikkelmogelijkheden binnen of buiten het bedrijf.

De aanvraagperioden voor het STAP-budget in 2023 zijn als volgt:

 • 28 februari 2023 t/m 30 april 2023
 • 1 mei 2023 t/m 2 juli 2023
 • 3 juli 2023 t/m 3 september 2023
 • 4 september 2023 t/m 31 oktober 2023
 • 1 november 2023 t/m 31 december 2023

STAP-subsidie kan alleen per aanvraagtijdvak worden aangevraagd en het budget is snel op. Dit zorgt ervoor dat mensen gefrustreerd raken en afhaken. Het aanvraagproces wordt daarom medio 2023 aangepast.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?