Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

Passend werk vinden bij re-integratie. Hier moet je aan denken

Passend werk vinden bij re-integratie. Hier moet je aan denken

Als werkgever ben je in het kader van de re-integratie verplicht je in te spannen om de terugkeer van een zieke werknemer op de werkvloer mogelijk te maken. Ook de werknemer heeft in dit kader verplichtingen. De werknemer is onder meer verplicht mee te werken aan redelijke voorschriften en maatregelen die erop gericht zijn hem in staat te stellen passend werk te verrichten. In onderstaande checklist is beschreven wat passend werk is en waar je in die context aan moet denken.

Passend werk bij re-integratie vinden

Verplicht of niet?

 • Op grond van goed werkgeverschap ben je verplicht passend werk aan te bieden aan zieke werknemers.
 • Als de werknemer in staat en bereid is om passend werk te verrichten, is de werknemer verplicht zich in te spannen om dit mogelijk te maken.
 • Je mag wel proberen aan te tonen dat het in alle redelijkheid niet van je kan worden gevraagd passend werk aan te bieden. Dat is niet zo eenvoudig. In de praktijk komt het dan ook niet vaak voor dat een werkgever hierin slaagt.
 • Van een werkgever wordt ook verwacht dat hij zijn organisatie – zo nodig – aanpast om de werknemer in staat te stellen passend werk te verrichten.

Wanneer is er sprake van passend werk?

Passend werk is in principe alle arbeid waarvoor de werknemer geschikt is of waarvoor de werknemer binnen korte tijd geschikt kan zijn. Bij de vraag of arbeid passend is of niet, kunnen de volgende omstandigheden kunnen een rol spelen.

 • Het arbeidsverleden van de werknemer
 • Welke functie ligt het dichtst bij de functie waarvoor de werknemer (tijdelijk) niet meer geschikt is?
 • Welke vaardigheden heeft de werknemer?
 • Wat is het niveau van de passende functie?
 • Wat is het arbeidspatroon van de werknemer?
 • Wat voor opleiding heeft de werknemer?
 • Wat is de beperking van de werknemer?

Een Functiemogelijkhedenlijst (FML) kan als leidraad dienen om te bepalen of werk passend is of niet. Als de werknemer langere tijd arbeidsongeschikt is, kan je sneller van hem verlangen dat hij een passende functie aanvaard. Ook als deze passende functie op een lager functieniveau ligt. Een redelijk aanbod van een werkgever om passend werk te verrichten mag de werknemer niet zomaar weigeren. De werknemer moet redelijke voorstellen van een werkgever aanvaarden.

Wat is ‘passend’ werk?

 • Als de werknemer zijn eigen werk nog wel kan uitvoeren, maar minder snel of met hulpmiddelen, dan moet een werkgever dit in principe accepteren.
 • Als de werknemer zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren, maar hij is wel geschikt voor ander werk binnen de onderneming, dan zal je er in principe voor moeten zorgen dat je een passende functie binnen de onderneming voor de werknemer zoekt en/of creëert.
 • Als binnen de organisatie geen passend werk beschikbaar is, maar de werknemer nog wel passend werk bij een andere onderneming zou kunnen verrichten, dan ben je verplicht je in te spannen om de werknemer bij een andere werkgever te plaatsen (re-integratie spoor 2).

Mag de werknemer weigeren?

 • Als de arboarts oordeelt dat het aangeboden werk passend is, dan mag de werkgever er in principe vanuit gaan dat het werk passend is. Weigert de werknemer om dat werk te verrichten, dan kan je de loonbetaling staken. Als je dat laatste ook echt uitvoert, moet je dat schriftelijk aan de werknemer bevestigen.
 • De werknemer heeft de mogelijkheid om bij UWV een deskundigenoordeel (second opinion) te vragen als hij het niet eens is met het oordeel van de arboarts. Bij discussie of twijfels over de vraag of het aangeboden werk passend is, is het sowieso raadzaam om een deskundigenoordeel aan te vragen.
 • Als UWV oordeelt dat het werk niet passend is, dan hoeft de werknemer dit werk niet te accepteren en moet een werkgever het loon van de werknemer wel doorbetalen. De werkgever gaat hierna binnen en/of buiten de onderneming op zoek naar passend werk.

Let op: als de werknemer passend werk verricht, kan dit na verloop van tijd stilzwijgend worden gezien als gewijzigde bedongen arbeid. Het gevolg hiervan is, dat als de werknemer opnieuw (geheel) uitvalt, er een nieuwe periode van verplichte loondoorbetaling gaat lopen.

Stap voor stap begeleiding bij re-integratie

Zoals je hierboven kunt lezen moet je als werkgever, als het om re-integratie gaat, aan allerlei vereisten en regels voldoen. Wij kunnen jou ondersteunen als casemanager, waarbij we je begeleiden en adviseren, zodat je conform alle wettelijke eisen handelt. Meer weten over onze rol bij arbeidsongeschiktheid? Neem contact met ons op.

naar inspiratie overzicht
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?
Betrokken en tevreden werknemers: hoe doe je dat?