Sigma Personeelsdiensten
Vragen?

De 4 belangrijkste wijzigingen in het partnerpensioen

De 4 belangrijkste wijzigingen in het partnerpensioen

Met de komst van het nieuwe pensioenstelsel verandert ook het partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen genoemd). Het partnerpensioen is er om bij overlijden de achterblijvende partner financieel te helpen. Om te voorkomen dat partners onverwachts geen uitkering ontvangen, komen er eenduidige regels voor het partnerpensioen. In deze blog lees je meer over de belangrijkste wijzigingen.

Het doel is dat de Wet toekomst pensioenen (Wtp) per 1 januari 2023 in werking treedt. Naar verwachting moeten alle pensioenregelingen uiterlijk vier jaar later zijn aangepast. Dat lijkt nog ver, maar het is belangrijk je nu al te oriënteren op deze wijzigingen.

Het partnerpensioen bij overlijden ná pensioendatum blijft onveranderd. Wel wordt in de nieuwe wet het partnerpensioen bij overlijden vóór pensioendatum gestandaardiseerd. Dat is wenselijk omdat het nabestaandenpensioen nu nog in tal van vormen voorkomt. Dat leidt soms tot schrijnende situaties, bijvoorbeeld omdat een partner niet als zodanig wordt beschouwd of omdat een werknemer is vergeten zijn partner aan te melden. Met de nieuwe wet gaan alle variaties van tafel en komen er eenduidige afspraken voor het partnerpensioen. Zo is er straks voor de partners van werknemers die overlijden nog maar één soort nabestaandenpensioen.

Partnerpensioen: de 4 belangrijkste wijzigingen

  1. Er komt één uniforme partnerdefinitie. Dit betekent dat elk pensioenfonds en elke verzekeraar dezelfde regels hanteert om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor partnerpensioen.
  2. Waar nu nog sprake kan zijn van een pensioenverzekering op opbouwbasis of risicobasis, wordt het nabestaandenpensioen in de toekomst uitsluitend nog verzekerd op risicobasis. Dit betekent dat na uitdiensttreding in beginsel geen partnerpensioen meer is verzekerd.
  3. Het partnerpensioen is straks niet meer – zoals nu – afhankelijk van het aantal gewerkte en nog te werken jaren tot de pensioendatum. De hoogte van het nabestaandenpensioen wordt een vast percentage van het salaris, maar maximaal 50%.
  4. Als de deelneming in de pensioenregeling wordt beëindigd, wordt de risicodekking voor het partnerpensioen drie maanden door de oude pensioenuitvoerder voortgezet. Als de werknemer een nieuwe werkgever krijgt eindigt deze dekking. Zolang er recht is op een WW-uitkering, wordt de maximale uitloopperiode van drie maanden verlengd tot de duur van de WW-uitkering.

Wat ga je doen?

Natuurlijk zullen pensioenfondsen en verzekeraars deze nieuwe regels meenemen in hun contractwijzigingen. Ben je werkgever? Dan is het belangrijk om nu al na te denken over hoe je dit wilt gaan aanpakken. In geval van een pensioencontract is het verstandig om je huidige contract uit te dienen en pas daarna de wijzigingen door te voeren. Is je pensioencontract maandelijks opzegbaar? Dan kun je ervoor kiezen om al eerder met de nieuwe regels voor het partnerpensioen te gaan werken.

Vraag advies en begeleiding

Het partnerpensioen wordt duurder als je de maximale fiscale grenzen blijft toepassen, maar ook de uitkering wordt fors hoger. Zéker als je daarnaast ook nog kiest voor een ANW-hiaatverzekering. De vaststelling van de hoogte van het nabestaandenpensioen in combinatie met een dergelijke verzekering is maatwerk. Kortom, de wijzigingen in het partnerpensioen hebben impact, zowel financieel als juridisch. Bovendien moeten de medewerkers daar tijdig bij worden betrokken. Het is om die reden belangrijk je goed te laten informeren over de gevolgen voor jouw bedrijf. Maak daarom nu alvast een afspraak om hierover samen van gedachten te wisselen. Wij praten je graag bij.

naar inspiratie overzicht
Krijg inzicht in wat je moet doen met de gratis WTP-quickscan.
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Wat betekent de Wet toekomst pensioenen voor jou?
Doe de gratis WTP-quickscan.